Vapaaehtoinen kumppanijärjestöstä Suomeen

Kepan jäsenjärjestöillä on mahdollisuus hakea Etelän vapaaehtoisohjelman Etvon kautta vapaaehtoista Suomeen Etelän kumppanijärjestöstään.

Teksti: Anni Vihriälä

Suomeen tulevien vapaaehtoisten tarkoituksena on edistää vastavuoroisuutta ja molemminpuolista oppimista kumppanijärjestöjen välillä. Kun tunnetaan toimintaa ja periaatteita puolin ja toisin sujuu (kehitys)yhteistyökin mutkattomammin.Etvo-ohjelmasssa tavoitteena on myös tukea järjestöjen Suomessa tekemää globaalikasvatus- ja asennevaikuttamistyötä sekä saada Etelän ääntä kuuluville. Suomeen tulevaa vapaaehtoista voi ja kannattaa siis hyödyntää myös tässä. Etelän vapaaehtoista hakevat järjestöt määrittelevät omat tarkemmat tavoitteensa yhdessä kirjoittamassaan hakemuksessa.Vapaaehtoisen vastaanottaminen vaatii luonnollisesti huolellista suunnittelua, valmistautumista ja vapaaehtoisen vastaanottamiseen sitoutuneita ihmisiä. Taloudellisia resursseja vastaanottaminen ei juurikaan kysy, Kepa maksaa vapaaehtoisen matkat, järjestön kanssa sovittavan kohtuuhintaisen ja järjestön järjestämän majoituksen sekä vakuutuksen ja kotimaan päivärahan.Vuoden 2013 haussa on mahdollista valita hakemusten perusteella 1-2 vapaaehtoista 1–3 kuukaudeksi Suomeen. Vapaaehtoistyö voi olla esimerkiksi suunnittelua, arvioimista, koulutusta tai globaalikasvatukseen liittyviä tehtäviä. Hakemuksessa on hyvä suunnitella mahdollisimman tarkkaan vapaaehtoisen työtehtävät vapaaehtoisjaksolle ja vapaaehtoisjakson pituus.Hakemuksessa on tärkeää olla realistinen ja miettiä, kuinka pitkä vapaaehtoisjakso on molempien kannalta sopiva tavoitteiden saavuttamiseksi ja toisaalta mahdollista järjestää. Viimeinen päivä hakemuksen jättämiselle on 4.3.2013.Mikäli järjestösi kiinnostui mahdollisuudesta hakea Etelän vapaaehtoista käy lukemassa lisää asiasta Etvon sivuilta.