Valtiovarainministeri, edistä vero-oikeudenmukaisuutta!

Tansaniassa vero-oikeudenmukaisuutta ajavat järjestöt lähettivät tällä viikolla maan valtiovarainministerille kirjeen. Kirjeessä vaaditaan, että ministeri nostaa verokysymykset huomenna Washingtonissa alkavien valtioiden välisten kehitysrahoitusneuvottelujen asialistalle.

Teksti: Eva Nilsson

Heinäkuussa valtiot kokoontuvat Etiopian Addis Abebaan sopimaan kehitysrahoituksen uusista periaatteista.Kansalaisjärjestöjen viesti ympäri maailmaa on selvä: Addis Abebassa pitää sopia, millä tavalla globaalia verovälttelyä suitsitaan ja miten maat voivat lisätä omia verotulojaan kehitysapuriippuvuudesta pääsemiseksi.Afrikan mailla on tähän hyvät lähtökohdat. Maiden päämiehet sopivat Afrikan unionin huippukokouksessa helmikuussa lukuisista toimenpiteistä, joita niiden pitää saada aikaiseksi manteretta vaivaavan pääomapaon suitsimiseksi.Tansanialaiset järjestöt haluavat, että Afrikan unionissa tehdyt sitoumukset liitetään myös osaksi globaaleja kehitysrahoitusneuvotteluja.* * *Tansanialaisjärjestöjen kirje The Citizen -lehdessä.The Citizen -sanomalehdessäkin julkaistussa kirjeessä järjestöt haluavat, että Addis Abeban konferenssin ohella järjestetään ministerien välinen huippukokous verokysymyksistä. Sen tulisi olla siemen pysyvälle valtioden väliselle veroelimelle, jossa kaikilla mailla olisi tasavertainen edustus. Tällä hetkellä kansainvälisestä veropolitiikasta päätetään lähinnä OECD:ssa, jossa päätäntävalta on vanhojen teollisuusmaiden käsissä.Lisäksi järjestöt pyytävät valtiovarainministeriä esittämään neuvotteluissa, että liialliset verohelpotukset monikansallisille yrityksille tulee lopettaa, teollisuusmaiden yrityksiä suosivat verosopimukset pitää neuvotella uudestaan ja yritystoiminnan ja verojärjestelmien avoimuutta tulee lisätä.* * *Kepa esittää samoja vaatimuksia päättäjille Suomessa. Jotta kehitysmaiden omavaraisuutta voidaan lisätä, täytyy oikeudenmukaisesta, avoimesta ja edustuksellisesta kansainvälisestä veropolitiikasta käydä korkean tason neuvotteluja nyt ja heinäkuussa.Kepa tukee Tansanian vero-oikeudenmukaisuusverkostoa (Tanzania Tax Justice Coalition) ja osallistuu heinäkuussa Addis Abeban Financing for Development -kehitysrahoituskonferenssiin.

,