Valtio linjasi omistajapolitiikkaansa tällä viikolla. Se on enemmistöomistaja muun muassa Fortumissa. Kuva: Valtio linjasi omistajapolitiikkaansa tällä viikolla. Se on enemmistöomistaja muun muassa Fortumissa.

Valtionyhtiöistä vastuullisia vain jämäkällä ohjauksella

Tuore linjaus valtion omistajapolitiikasta kieltää aggressiivisen verosuunnittelun ja lupaa parantaa verovastuullisuutta. Nyt hallitukselta vaaditaan uskallusta toteuttaa tarvittavat käytännön toimet.

Teksti: Lyydia Kilpi Kuva: Eli Sagor

Linjaus koskee sellaisia kansainvälisiä suuryrityksiä kuin Finnair, Fortum ja Neste. Seuraavat toimet määrittävät, kuinka tosissaan omistajaohjauksesta vastaava pääministeri Sipilä on.Yritysten verovastuullisuuden arvioiminen edellyttää, että ne julkaisevat yksityiskohtaiset vero- ja talouslukunsa eritellysti kaikista toimintamaistaan. Valtionyhtiöt ovat vuodesta 2014 julkaisseet verojalanjälkensä, mutta löyhän ohjeistuksen vuoksi tiedot ovat käytännössä hyödyttömiä.Yhtiöt voivat mielensä mukaan valita raportoivatko ne tiedot maakohtaisesti vai niputettuna. Lopputuloksena on, että yritys voi halutessaan jättää kiusalliset yksityiskohdat pimentoon.***Uusi omistajapolitiikka lupaa, että valtionyhtiöille laaditaan yhtenäinen veroraportointiohjeistus. On ensiarvoisen tärkeää, että uuden ohjeistuksen myötä tiedot julkaistaan eritellysti jokaisen maan osalta.Aggressiivinen verosuunnittelu pyrkii yleensä minimoimaan nimenomaan yritysveron määrää. Siksi tuloksesta maksetut verot tulisi raportoida eritellysti. Ilman maa- ja verolajikohtaista erittelyä, ei verovastuullisuutta ole mahdollista arvioida.Pääministeri Sipilä on luvannut, että hallitus laittaa aggressiivisen verosuunnittelun kuriin (muun muassa Suomenmaa 10.2.2016). Lupausta on vaikea pitää uskottavana, ellei valtionyhtiöiden toimintaan puututa tehokkaasti.Esimerkiksi Fortum on joutunut oikeuteen asti Benelux-maiden rahoitusjärjestelyidensä vuoksi. On naiivia olettaa, että tällaiset yhtiöt raportoisivat vapaaehtoisesti verokikkailunsa laajuudesta.***Veroraportointiohjeistuksen tarkentamisen lisäksi on tietenkin olennaista, miten raportoinnista saatuun tietoon suhtaudutaan. Omistajaohjauksella on puututtava uudistetun raportoinnin myötä havaittuun verosuunnitteluun.Uusi omistajapolitiikka linjaa, että ”aggressiivisella verosuunnittelulla tarkoitetaan keinotekoisten toimintojen tai rakenteiden käyttämistä, jotka tähtäävät kokonaan verottomiin tilanteisiin”.Muotoilu jättää paljon tulkinnanvaraa sille, millaisia rakenteita pidetään keinotekoisina. On myös liioiteltua rajata aggressiivinen verosuunnittelu vain toimiin, jotka tähtäävät täyteen verottomuuteen.Myös keinotekoiset järjestelyt, jotka tähtäävät matalampaan verotukseen, ovat aggressiivista verosuunnittelua.***Vaatimus julkisesta maakohtaisesta veroraportoinnista on käsittelyssä myös EU:ssa. Niin omistajat kuin kansalaisetkin odottavat yrityksiltä verovastuullisuutta. Sijoittajille aggressiivinen verosuunnittelu on riski, joka voi realisoitua miljoonamätkyjen muodossa, kuten kävi Fortumin tapauksessa.Hallitus odottaa valtionyhtiöiltä esimerkillistä verovastuullisuutta, kuten pitääkin. Sillä on oltava myös uskallusta toteuttaa ne käytännön toimet, joilla varmistetaan veronmaksu maahan, jossa arvonlisäys tapahtuu.Tämä ei ole nimittäin vain valtio-omistajan etu, vaan enenevissä määrin myös kilpailuvaltti ja pian myös edellytys kansainvälisessä liiketoiminnassa.Finnwatchin viimevuotinen tutkimus valtionyhtiöiden veroraporteista.