Valtionavustusten digitalisointi etenee – ulkoministeriön tukia kehitetään eturintamassa

Uudistuksen tavoitteena on parantaa kokemusta sekä avustuksen hakijan että viranomaisen näkökulmasta. Millaisia asioita kehittämistyössä siis pitäisi huomioida?

Teksti: Pauliina Savola, Sanna Rekola

Viranomaisille digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuden tehostaa resurssien käyttöä, virtaviivaistaa palveluita sekä parantaa avustusten käytön läpinäkyvyyttä esimerkiksi visualisoinnin kautta. 

Erilaisia avustuksia on tällä hetkellä useita satoja ja hallinnointijärjestelmiäkin lukuisia. Parhaiden käytäntöjen poimiminen yhteisen alustan kehittämiseen parantaa varmasti myös järjestöjen kokemusta avustusten hallinnoinnista. 

Valtionavustusten digitalisaatioprosessia on tarkoitus jatkaa vielä tämän vuoden puolella, mikäli hankkeelle saadaan hallitukselta hyväksyntä. Prosessin vastuuviranomaisena toimii valtiovarainministeriö. 

Uudistukseen liittyy kuitenkin paljon kysymyksiä. Näitä on ruodittu aikaisemmin Kepankin blogissa Valtionavustusten digiloikka on nurkan takana – mitä järjestökentän tulee tietää?  

Ulkoministeriön aktiivisuus digitalisoinnissa antaa meille kehitysjärjestöille nyt erinomaisen mahdollisuuden nostaa esiin mielestämme tärkeitä seikkoja, jotka uudistuksessa tulee ottaa huomioon. Prosessista on lupailtu avointa ja osallistavaa, ja haluamme Kepassa varmistaa, että järjestöjen äänet tulevat kuulluksi. 

Millaisia kysymyksiä uudistus meissä herättää? 

Yleisellä tasolla on tärkeä kysyä, mitä tarkoitamme valtionavustuksilla. Kenelle ja millä perusteella niitä jaetaan? Voivatko jatkossa rekisteröityneiden yhdistysten lisäksi aktiiviset kansalaiset hakea avustuksia uuden rahankeräyslain hengessä?  

Uudistuksessa pyritään löytämään yhteistä sanastoa, jolla valtionavustuksista jatkossa puhutaan. Johtaako tämä viime kädessä siihen, että myös avustusmuodot yhtenäistyvät? Muuttuvatko avustukset ulkoministeriönkin puolella yleis- ja projektiavustuksiksi? Mitä tämä tarkoittaa järjestöjen käytännön työn näkökulmasta? Yhdenmukaistetaanko myös avustusten kriteerejä ja arviointikäytäntöjä? 

Ulkoministeriöstä väläyteltiin, että avustusten hallinnointi voitaisiin sitoa kestävän kehityksen tavoitteisiin ja niistä raportointiin. 

Olisi hieno edistysaskel, jos järjestöjen työ tulisi näkyviin nykyistä paremmin. Esimerkiksi eduskunnalle vuosittain koottavaan Kehityspolitiikan tulosraporttiin voitaisiin entistä helpommin saada tietoa myös järjestöjen toiminnan tuloksista. Tiedon saaminen ulkoministeriön nykyisistä järjestelmistä on tuntunut olevan haasteellista. 

Valtionavustusten tuominen yhteen portaaliin voi avata järjestöille uusia mahdollisuuksia rahoituksen etsintään. Tieto löytyy kätevästi yhdestä paikasta, eikä eri viranomaisten omien verkkosivustojen seuraaminen enää vie jatkossa niin paljon aikaa. 

Kääntöpuolena on kuitenkin huolehdittava, ettei uudistus kavenna järjestöjen mahdollisuuksia hakea erilaisia avustuksia toiminnalleen, vaan rahoitusta voi jatkossakin saada monimuotoiseen ja pitkäjänteiseen työhön. Järjestöjen suvereniteetti on turvattava. 

Seuraamme Kepassa eli tulevassa Fingossa aktiivisesti prosessin etenemistä ja pidämme jäsenjärjestömme ajan tasalla. Kunhan prosessi lähtee etenemään, järjestämme myös keskustelutilaisuuden aiheesta. 

Ole yhteydessä, jos asia herättää tässä vaiheessa kysymyksiä tai huolenaiheita! 

Lisätietoja 

Pauliina Savola, kansalaisyhteiskunnan ja edunvalvonnan asiantuntija, pauliina.savola@kepa.fi  
Sanna Rekola, globaalikasvatuksen asiantuntija, sanna.rekola@kepa.fi