Vain taivas on enää rajana

Kepan järjestökehitystiimi on ylittänyt itsensä: maaliskuun lopulla järjestimme ensimmäisen skypeshoppimme! Käytännössä tämä tarkoittaa virtuaalista työpajaa, johon osallistuttiin Skypen välityksellä yhtä aikaa Liberiasta ja Suomesta.

Teksti: Kaisu Österinen Kuva: Markku Vesikko

Skypeshopin mahdollisti mikäs muu, kuin innostunut, osaava ja aikaansaava jäsenjärjestön työntekijä ‒ Pakolaisavun Liberian maajohtaja Markku Vesikko on ollut skypeshopin kantava voima. Ilman Markun teknisiä ideointeja ja fasilitoivan kulttuurintulkin roolia, skypeshoppi olisi kaatunut omaan mahdottomuuteensa.Ensimmäisen skypeshopin aiheena oli Suomen World Visionin ja Jyväskylän yliopiston Tekesin rahoituksella kehittämä Voimaantumisen polut -työkalun kokeileminen ja soveltaminen Suomen Pakolaisavun Liberian ohjelmaan. Pakolaisavun ja Kepan oppimispilotissa kehitetään keinoja ohjelman laadulliseen seurantaan  ja skypeshoppi oli osa tätä oppimisprosessia.Idea skypeshopin järjestämisestä lähti liikkeelle Pakolaisavun Helsingin toimiston halusta saada etelän työntekijöiden ja kumppanijärjestön näkemyksiä ja kommentteja Voimaantumisen polut -työkalun soveltamisesta jo prosessin alkuvaiheessa. Seuraavia skypeshoppeja olemme suunnittelemassa Ugandaan ja Sierra Leoneen.Kohtaamiset samassa tilassa ovat kumppanuuden kannalta kullan arvoisia, mutta virtuaalisestikin voi kohdata kasvokkain ‒ ja edullisesti. Aikataulullisesti virtuaalisia tapaamisia on myös helpompi järjestää. Aikaerot ja niiden huomioiminen ovat pientä verrattuna lentokentillä ja koneessa  istuskelun vaatimaan aikaan.Skypeshopin järjestäminen edellyttää kuitenkin kohtuullisia internet-yhteyksiä ja teknisiä järjestelyitä  molemmissa päissä.Helsingin päässä ollut “lättymikki” eli kokousmikronofoni auttoi välittämään keskustelun koko kokoustilasta. Liberiassa kamera oli aseteltu television päälle, jolloin osallistujat katsoivat pitkän pöydän ympäriltä lähes suoraan kameraan. Tämä välitti Suomen päähän tunteen samassa kokouspöydässä istumisesta.Kepan kuvassa Helsingin osallistujat katsoivat aina jonnekin ”ruudun ohi”, kun Suomen pään osallistujat katsoivat kankaalle heijastettua kuvaa, joka oli kaukana kamerasta.Yhteisen tekemisen tuntua vahvisti se, että kuvasimme työpajan tuotoksia molemmissa päissä ja  vaihdoimme valokuvia pitkin päivää ryhmätöiden tuloksista ja yleisistä tunnelmista.Liberian toimiston teknisen avustajan jatkuva muistiinpanojen kirjaaminen ja jakaminen Google Docsin kautta auttoi asioiden käsittelyä, koska osallistujat pystyivät siten keskittymään kokonaan tehtäviin ja muuhun osallistumiseen, ja Suomen päässä pystyttiin kuullun lisäksi lukemaan muistiinpanoja.Kaipaamaan jäimme vielä keinoja työstettävien fläppien jakamiseksi. Yhteisesti työstettäviä dokumentteja voisi myös hyödyntää enemmän. Mikäli nettiyhteydet antavat myöten, voisi skypeyhteyksiä olla auki samanaikaisesti kaksi, jotta myös pienryhmätyöskentelyä voisi tehdä virtuaalisesti.***Heräsikö kiinnostus? Haluaisiko teidänkin järjestönne kokeilla skypeshoppia etelän kumppanin tai järjestönne etelän toimijoiden kanssa?  Liberian osallistujia Skypessä yhdistyvät kuva ja ääni tuntuivat kannustavan sähköpostiviestintää enemmän, ja kiinnostava tapa käyttää internettiä lisää halua osallistumiseen.Kepa-maissa toimivat järjestöt voivat  käyttää myös Kepan paikallisen toimiston tarjoamia fasiliteetteja. Niissä kaikissa on lättymikit. Kysykää siis lisää Kepasta, sillä nyt vain taivas on rajana!Lisätietoja antavat ohjelmasuunnittelijat Kaisu Österinen, kaisu.osterinen@kepa.fi,+358 50 317 6723 ja Kaisu Tuominen, kaisu.tuominen@kepa.fi, +358 50 317 6701.

,

,