Jyväskylän Mahdollisuuksien tori 2015 - myös osin ulkoministeriön tuella. Kuva: Jyväskylän Mahdollisuuksien tori 2015 - myös osin ulkoministeriön tuella.

Vaikuta ulkoministeriön järjestötukiin

Vastaamalla Kepan kyselyyn 5.10. mennessä vaikutat siihen, miten ja millaisin tukimuodoin ulkoministeriö tukee jatkossa kansalaisjärjestöjen työtä globaalikysymysten parissa.

Teksti: Sanna Rekola Kuva: Kai Artes

Ulkoministeriö suunnittelee kansalaisjärjestöille tarkoitettujen tukimuotojen uudistamista ja hallinnon keventämistä. Muutoksia tehdään tilanteessa, jossa kehitysyhteistyömäärärahoja leikataan – kansalaisjärjestöjen osalta 43 prosenttia- ja ministeriön henkilöstöä karsitaan.Tukien hallinnoinnin keventämiseksi ministeriöllä on halu karsia tuettavien hankkeiden ja kohteiden määrää. Alustavissa suunnitelmissa on suosia tai jopa vaatia yhteishankkeita, asettaa hankkeille minimikoko, vähentää hyväksyttävien toimintamaiden määrää, muuttaa osa maksatuksista suoritettavaksi takautuvasti ja sitoa kansalaisjärjestöjen työ tiukemmin osaksi Suomen maaohjelmia ja tulevaa kehityspoliittista linjausta.Nykyisestä tukien hallinnosta löytyy varmasti myös turhaa byrokratiaa. Juuri nyt on oikea aika tuoda esille esimerkkejä huonoista käytännöistä ja antaa parannusehdotuksia.Tukimuotojen uudistamisessa on tärkeää ottaa huomioon järjestöjen kokemukset ja ideat. Tähän liittyen toteutamme sähköisen kyselyn ulkoministeriön tukia (ohjelmatukea, hanketukea ja/tai viestintä- ja globaalikasvatustukea) hakeneille järjestöille.Kyselyyn pääsee tämän linkin kautta.Vastaamalla 5.10. mennessä autat meitä tuomaan järjestöjen äänen esille ja vaikutat siihen, että ulkoministeriö tukisi jatkossakin kansalaisyhteiskunnan toimijoista käsin lähtevää työtä globaalien kysymysten parissa.Kiitos jo etukäteen vastauksista!LisätietojaAuli Starck, auli.starck@kepa.fi, 050 317 6715Sanna Rekola, sanna.rekola@kepa.fi, 050 317 6697