Vaalikone: päästöleikkauksille tukea, ydinvoima epäilyttää

Ensi sunnuntain eduskuntavaaleissa ei liiemmin ole ilmastomuutoskeptikkoja ehdolla. Sen sijaan tiukkoja päästövähennyksiä tahdittava ilmastolaki ja lisäydinvoima jakavat mielipiteitä, ilmenee Kepan ylläpitämästä Ulkopoliittisesta vaalikoneesta.

Teksti: Tuuli Hakkarainen

Globaaleja ilmastopäästöjä on rajoitettava, tästä ei ole epäilystäkään. Kansanedustajaehdokkaat ovat asiasta jopa herttaisen yksimielisiä: ainoastaan kaksi prosenttia vaalikoneeseen vastanneista uskoo, ettei päästörajoituksia tarvita lainkaan.
Säännön vahvistava poikkeus toki löytyy. Itsenäisyyspuolue, Muutos 2011 ja Piraattipuolue erottuvat massasta, sillä niiden ehdokkaista vähintään joka kymmenes epäilee päästöleikkausten tarpeellisuutta.
Noin puolet ehdokkaista (49 %) on sisäistänyt, että teollisuusmaiden tulee kantaa niille kuuluva vastuu päästöjen vähentämisestä. Tästä joukosta joka kymmenes (11 %) uskoo, että ilmastopäästöjen vähentämisen tulisi olla ensisijaisesti teollisuusmaiden vastuulla. Reilun kolmanneksen (38 %) mielestä päävastuu kyllä kuuluu teollisuusmaille, mutta myös vauraimpien kehitysmaiden on rajoitettava päästöjensä kasvua.
***
Ilmastolaki on malliesimerkki kysymyksestä, joka jakaa puolueita vahvasti. Kaikista vastanneista ehdokkaista 63 prosenttia on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että Suomen tulevan hallituksen tulisi säätää ilmastolaki, joka vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 40 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä.
Vaalikoneen kysymyksessä mainittu 40 prosentin tavoite on linjassa kansainvälisen ilmastotieteen suositusten kanssa. Jotta maapallon keskilämpötila ei nousisi kohtalaisen turvallisena pidetyn kahden asteen rajan yli, on päästöjä Suomen kaltaisissa vauraissa teollisuusmaissa leikattava vuoteen 2050 mennessä jo 95 prosenttia.
Ilmastolain vastustajia löytyy kokoomuksen, keskustan, RKP:n, kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten joukosta. Nykyisistä eduskuntapuolueista ilmastolakia selkeimmin vastustavat perussuomalaiset ehdokkaat, joista 83 prosenttia on täysin tai jokseenkin eri mieltä lain tarpeellisuudesta.
***
Japanin ydinvoimalaonnettomuus ei oikeastaan ehtinyt vaikuttaa ehdokkaiden vaalikonevastauksiin: 90 prosenttia vastauksista oli annettu ennen traagisia tapahtumia. Silti lähes kolme neljästä vastanneesta (73 %) on täysin tai jokseenkin eri mieltä siitä, että hallituksen tulisi myöntää tulevalla kaudella uusia ydinvoimalupia. Tasan puolet on täysin uusia ydinvoimalupia vastaan.
Kokoomus on selvästi ydinvoimamyönteisin puolue sekä nykyisistä eduskuntapuolueista että kaikista ehdokkaita asettaneista puolueista: kolme neljästä (75 %) ehdokkaasta on täysin tai jokseenkin yhtä mieltä lisälupien myöntämisestä.
Vihreiden (94 %) ja vasemmiston (81 %) ehdokkaista valtaosa on täysin eri mieltä uusien lupien myöntämisestä.
***
Ulkopoliittisen vaalikoneen tilastosivu on vaalikoneen lisäksi hyvä väline oman ehdokkaan etsimiseen, jos ääni on vielä antamatta. Jokaisen kysymyksen vastausjakauma on laskettu sekä kaikkien vastaajien kesken että puolueittain, ja tuloksia voi rajata vaalipiireittäin. Tilastoista voi tarkistaa yleisen vastausjakauman lisäksi myös yksittäisten edustajien vastaukset.
Yksittäisten ehdokkaiden vastauksia voi tarkastella myös osoitteessa www.vaalikone2011.fi/ehdokkaat.