globaalikakkara ja kaksi iloista naista

Vaalihuuma alkaa – tule mukaan vaikuttamaan

Vaikka talous on kasvussa, lisäpanostukset kehitykseen ovat olleet pelkkiä roposia. On aika vaatia poliitikoilta muutosta.

Teksti: Katja Hintikainen

Tänä vuonna Suomen kehitysyhteistyövarat ovat 0,37 prosenttia bruttokansantulosta, mikä on lähestulkoon puolet luvatusta 0,7 prosentin tasosta. Samaan aikaan kaikkein köyhimmille maille suunnatun avun osuus on laskenut.  

Viesti useiden eri YK:n järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen suusta on selvä: saavuttaaksemme kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 mennessä rikkaiden maiden on kannettava vastuunsa kehitysrahoituksesta.

Tämä ei ratkaise rahoitusvajetta kokonaan, mutta kehitysyhteistyöhön panostaminen on  tärkeä signaali kansainväliselle yhteisölle siitä, että Suomi on mukana varmistamassa ettei ketään jätetä jälkeen.  

* * *

Jos olet samaa mieltä, tule mukaan järjestöjen yhteiseen kampanjaan!

Olemme jo vuoden vaihteessa aloittaneet järjestöjen yhteisen kehitysyhteistyökampanjan suunnittelun useissa avoimissa työpajoissa.  

Kampanjasuunnitelma on jo hyvällä mallilla ja se toteutetaan yhteistyössä viestintätoimisto Redlandin kanssa. Tavoitteena on nostaa Suomen kehitysyhteistyö puheenaiheeksi kevään 2019 eduskuntavaalien alla.  

Tähtäämme siihen, että Suomen seuraava hallitus sitoutuu hallitusohjelmassaan nostamaan kehitysyhteistyön rahoituksen 0,7 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja laatii suunnitelman tavoitteen saavuttamiseksi.  

Mukaan kampanjaan voi liittyä milloin tahansa kuluvan vuoden aikana. Kukin jäsenjärjestö on tervetullut osallistumaan kampanjan suunnitteluun ja toteutukseen itselleen sopivalla tavalla ja voimavarojensa mukaan. 

Kerromme mielellämme lisää ja tarjoamme kullekin järjestölle sopivan tavan osallistua. Seuraavan kerran kampanjaporukka tapaa elokuussa 16.8. klo 9-11 Kepan toimistolla (Elimäenkatu 25, Helsinki). 

Vaalikampanjaamme luotsaa 6.8.18 alkaen Jonas Biström.

Yhteystiedot

Jonas Biström
Kampanjasuunnittelija
jonas.bistrom@kepa.fi
+358 50 317 6716