Uusia tuulia järjestörahoitukseen?

Ulkoministeriö on lähestynyt Kepaa aloitteella uudistaa viestintä- ja kehityskasvatustuen (VKK) sekä konferenssimatkatuen toimintamallia.

Teksti: Anna-Sofia Joro

Kansalaisjärjestöyksikön valtionavun hallinnoinnin kehittämistarpeista lähteneessä aloitteessa järjestöjen tuet kanavoitaisiin Kepan kautta, mikä voisi mahdollistaa nykyisten tukimuotojen kehittämisen entistä paremmin järjestöjen toimintaa tukeviksi.
Kepan hallitus päätti kokouksessaan maanantaina 26.3.2012 käynnistää aloitteesta jäsenkonsultaation. Konsultaatiokierroksen aikana on tarkoitus keskustella laajasti aloitteeseen liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista. Aloite tarjoaa hyvän paikan pohtia, olisiko järjestöjen viestintä- ja kehityskasvatustoiminnan sekä konferenssimatkojen tukemiseen mahdollista löytää entistä toimivampia ratkaisuja.
Aloitteesta järjestetään Kepan vuosikokouksen yhteydessä lauantaina 21.4.2012 seminaari, johon kaikki Kepan jäsenjärjestöt ovat tervetulleita. Ennen vuosikokousta käynnistetään jäsenkysely, jonka avulla järjestöjen näkemyksiä pyritään selvittämään mahdollisimman laajasti. Kyselyn yhteydessä järjestöille toimitetaan taustatietoa aiheesta.
Keskustelu jatkuu kevään aikana ja järjestöjä tiedotetaan konsultaation etenemisestä Kepan jäsensivujen ja sähköpostilistojen kautta.
Lisätietoja

Lisää aiheesta Kepan VKK- ja konferenssimatkatukiuudistus -verkkosivulla

Sanna Rekola
Järjestökoordinaattori
sanna.rekola@kepa.fi
09 584 23 271