Uusi raportti: EU-maat suhtautuvat edelleen laiskasti globaaliin verovälttelyyn

Annetaan yhdellä kädellä ja otetaan toisella – sillä otsikolla kuvataan edelleen EU-maiden toimia veroparatiisitalouden suitsimiseksi.

Teksti: Eva Nilsson

Kepa julkaisi tänään yhdessä 14 eurooppalaisen järjestön kanssa raportin, jossa näitä toimia on tutkittu. Syynissä ovat Suomen lisäksi Tshekki, Tanska, Ranska, Unkari, Irlanti, Italia, Luxemburg, Hollanti, Slovenia, Espanja, Ruotsi ja Britannia. Analyysissä keskitytään erityisesti tutkimaan miten maat ovat edistäneet avoimuutta ja tiedonvaihtoa koskevaa lainsäädäntöä ja miten ne toteuttavat johdonmukaisuutta kehityspoliittisten tavoitteiden ja yritys- ja veropolitiikan välillä.Raportin keskeisimmät tulokset ovat, että yksikään maista ei vaadi riittävää läpinäkyvyyden tasoa yrityksiltä, eikä yksikään valtioista ole edellyttänyt suuryrityksiltä täyttä maakohtaista raportointivelvollisuutta. Enemmistö valtioista on vastahakoisia tarjoamaan tietoa todellisista omistajista. Valtioiden välinen verotietojen vaihto on harvoin julkista.Yksikään valtioista ei aja tasavertaista asemaa kehitysmaille kansainvälisessä veropolitiikassa.Suomi sijoittuu vertailussa keskikastin tienoille. Poliittista tahtoa löytyy, mutta teot uupuvat.Yrityksiltä ei vaadita maakohtaista kirjanpitoa ja Suomi on halunnut viivästyttää EU-tason direktiivin aikaansaamista monella vuodella.Yritysten todellisten omistajien tietoja ei saa tai ne eivät ole varmennettuja. EU-tasolla Suomi ei aja julkisten rekisterien käyttöönottoa.VM ei anna tietoa siitä, mistä maista Suomeen tulee tietopyyntöjä tai kuinka monta ja mihin niitä tehdään.Kehitysmaille ei olla valmiita antamaan äänivaltaa verokysymyksissä.Tanskan politiikka on eniten Suomen kaltaista. Ranska sijoittuu monella mittarilla edelläkävijäksi. Britannia on yrittänyt profiloitua muutoksen aikaansaajana ja luvannut perustaa julkisen yritysomistusrekisterin. Luxemburgissa asenteet ovat muuttumassa parempaan suuntaan. Ruotsi on vaitonainen kannoistaan. Itä-Euroopassa globaalia näkökulmaa ei juurikaan näy.Torstaina ja perjantaina Brysseliin kokoontuu vuoden viimeinen EU-huippukokous. Veroasiat tulevat olemaan kokouksen agendalla, kun pääministerit tarkastelevat mitä viimeisen puolen vuoden aikana on saatu aikaiseksi veronkierron ja -välttelyn suitsimiseksi.Katainen, olisiko aika ryhtyä sanoista tekoihin?