Kokouskuva

Uuden kattojärjestön taattava tasavertaiset mahdollisuudet

Kattojärjestön rakennustyötä on tärkeää jatkaa siten, että kentän moninaisuus huomioidaan kattojärjestön keskeisenä piirteenä myös jatkossa, 26 jäsenjärjestöä vaatii.

Kuva: Anni Piiroinen / Kepa

Kannanotto ylimääräiselle vuosikokoukselle 19.6.2018

Kepan ja Kehyksen rakentama uusi kattojärjestö on merkittävä avaus kehityspolitiikan kentällä. Erityisesti aikana, jolloin järjestöjen rahoitus vähenee ja toimintaympäristön muutos pakottaa globaalin oikeudenmukaisuuden liikkeen pohtimaan paikkaansa ja identiteettiään, kattojärjestön rooli on merkittävä. Kattojärjestö paitsi suuntaa ja kokoaa järjestöjen työtä, myös tarjoaa järjestöille välttämättömiä tukipalveluita.

Kattojärjestöä on rakennettu positiivisessa hengessä. Työtä on tärkeää jatkaa siten, että kentän moninaisuus huomioidaan kattojärjestön keskeisenä piirteenä myös jatkossa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että vaikuttamiskanavat ja -mahdollisuudet ovat tasavertaisia.

Uuden kattojärjestön edustamista 300 järjestöstä suurin osa on pieniä järjestöjä. Kehys-Kepa ry:n jäsenjärjestöistä yli 40 prosentissa ei ole ainoatakaan palkattua työntekijää, vaan kaikki toiminta hoidetaan pienin resurssein ja vapaaehtoisvoimin. Lisäksi joka neljännessä jäsenjärjestössä on vain 0,5-5 työntekijää. Yli 40 prosenttia jäsenjärjestöistä on myös alle sadan jäsenen järjestöjä.

* * *

Uuden kattojärjestön jäsenten äänimäärän porrastuksen korottaminen siten, että nykyisen yhden tai kahden äänen sijasta pienillä jäsenjärjestöillä olisi yksi ja isommilla järjestöillä kaksi tai kolme ääntä sai voimakasta kritiikkiä Kepan syyskokouksessa marraskuussa 2017, sillä sen nähtiin asettavan järjestöt eriarvoiseen asemaan keskenään.

Huhtikuussa 2018 pidetyssä uuden kattojärjestön sääntöjä koskevassa jäsenjärjestöjen työpajassa porrastuksen korottaminen torjuttiin toistamiseen. Silti nyt kesäkuun ylimääräisessä vuosikokouksessa esitetään jälleen samaa sääntömuutosta.

Jäsenjärjestölähtöisyys on uuden kattojärjestön strategian ytimessä. Tämän kanssa olisi linjassa se, että jäsenkonsultaatioilla olisi aidosti toimintaa ohjaava vaikutus. Näitä ohjaamisen paikkoja ovat nimenomaan vuosikokoukset ja kaikille jäsenille avoimet työpajat.

Haluamme olla rakentamassa aidosti yhteistä ja demokraattista uutta kattojärjestöä, joka edustaa alan koko järjestökenttää. Se edellyttää pienten järjestöjen aseman ja äänivallan turvaamista. Kysymys on laajemmin järjestökentän identiteetistä: näkeekö kattojärjestö itsensä yhteiskunnallisen liikkeen äänen kanavoijana vai ainoastaan suurten järjestöjen yhdistäjänä?

Allekirjoittaneet järjestöt

Attac ry
CRASH – Coalition for Research and Action for Social Justice and Human Dignity
Eettisen kaupan puolesta ry
Emmaus Aurinkotehdas ry
Finnwid – Naiset kehitystyössä ry
ICAHD Finland ry
Ihmisoikeusliitto ry
Kansainvälinen solidaarisuustyö ry
Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry
Kehitysmaayhdistys Indigo ry
Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry
Lieksan Somaliperheyhdistys ry
Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe ry
Lääkärin sosiaalinen vastuu ry
Maan ystävät ry
Maattomien ystävät ry
Monika-Naiset liitto ry
Psykologien sosiaalinen vastuu ry
Suomen Rauhanpuolustajat ry
Suomen Somalia-verkosto ry
Suomi-Syyria Ystävyysseura ry
Suomi-Somalia Seura ry
Taksvärkki ry
Transparency International Suomi ry
Vasemmistonuoret ry
Vietnam-seura ry