UM arvioi kulunutta vuotta ja ohjelmakautta

”Kuluneen vaalikauden aikana on määrätietoisesti vahvistettu kehityspolitiikan asemaa yhtenä keskeisenä
ulkopolitiikan osa-alueena”, kirjoittaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen UM:n vuosittain antamassa kertomuksessa kehityspolitiikasta ja- yhteistyöstä.

Teksti: Lauri Haapanen

”EU:ssa ja globaalitasolla olemme korostaneet kehityspolitiikan laaja-alaista merkitystä ja sen tiivistä yhteyttä ulko- ja turvallisuus-, kauppa- ja ympäristöpolitiikkaan.”
Koska vuosi 2010 päätti samalla nelivuotisen ohjelmakauden, raportti käy myös läpi koko hallituskauden muutoksia ja tuloksia: Suomi on onnistunut nostamaan kehitysyhteistyöbudjettiaan talouskriisistä huolimatta, ja raportin mukaan kehityspoliittisen ohjelman painotukset ovat myös siirtyneet rahoituksen kautta toimeenpanoon. Erityisesti panostukset taloudelliseen ja ympäristölliseen kehitykseen ovat nousseet ohjelmakauden aikana huomattavasti.
Raportissa puhutaan myös järjestöjen kehitysyhteistyöstä. Ministeriön tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle vuonna 2010 oli 83,7 M€. Ministeriö tukee miltei 300 järjestön kehitysyhteistyöhankkeita 90 maassa. Valtaosa järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeista toimii opetuksen, terveyden, hyvän hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan aloilla. Suurin osa avusta kohdistuu Afrikkaan ja Aasiaan. Suurimpia kohdemaita ovat Etiopia, Intia, Kenia, Nepal, Somalia ja Tansania.

Formin.finland.fi: Kehityspolitiikkaa ja -yhteistyötä koskeva kertomus vuodelta 2010