Ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatustukea myönnetty 77 järjestölle

Ulkoministeriö on tehnyt tämänvuotisen tukipäätöksen viestintä- ja globaalikasvatushankkeille. Tukea oli jaossa 2,3 miljoonaa euroa ja sitä myönnettiin kaikkiaan 77 järjestölle 78 hankkeeseen. Hankkeet toteutetaan vuosina 2013-2014.

Teksti: Minna Mannert

Tukipäätöksiin voi tutustua tarkemmin ulkoministeriön sivuilla.Tukea haki yhteensä 94 järjestöä 101 hankkeeseen. Näistä 88 oli yksivuotisia ja 13 kaksivuotisia. Yksivuotisista hankkeista noin kaksi kolmasosaa oli viestinnällisiä ja yksi kolmasosa globaalikasvatuksellisia. Hakemusten yhteissumma oli noin 3,3 miljoonaa euroa.Tämän vuotinen hakukierros järjestettiin hieman myöhemmin kuin aiempina vuosina. Myös tukipäätös tuli tavallista myöhemmin. Mukana on jälleen monipuolinen kirjo hankkeita, joissa käsitellään kehityspoliittisia teemoja eri näkökulmista.Mukana on esimerkiksi naisten asemaa, ympäristökysymyksiä sekä julkisten hankintojen ja tukipolitiikan vaikutuksia käsitteleviä hankkeita. Hankkeiden menetelmät suomalaisten tavoittamiseksi globaalikysymysten äärelle ovat moninaiset aina filmifestivaaleista kouluvierailuihin.Avustuksen myöntämisen perusteita olivat muun muassa:hankkeen sisältö on hyvin määritelty ja konkreettinenhankkeella arvioidaan olevan vaikuttavuutta, ja siinä on riittävä kehitysnäkökulmakohderyhmä on oikein mitoitettu kustannuksiin ja toteutustapaan nähdenhankkeen tavoitteet, toteuttamiskeinot ja toivotut tulokset on selkeästi määriteltytavoitteiden saavuttamiseksi käytettävä tiedottaminen on kustannustehokastajärjestö on sitoutunut hankkeeseen ja sillä on edellytykset hankkeen toteuttamiseenedellisten vuosien raportointi on kunnossa. Ulkoministeriön mukaan hakemusten taso oli keskimäärin korkea ja ote innovatiivinen. Tuen kriteerit oli yleisesti ottaen sisäistetty hyvin ja kehityspoliittiset teemat näkyivät selkeästi tavoitteissa ja toiminnassa. Hakemusten yleisimmät puutteet olivat toimintojen, yhteistyömuotojen tai budjetin riittämätön tarkkuus, kohderyhmän suppeus tai sen puutteellinen määrittely.Tukipäätökseen liittyviä lisätietoja Ulkoministeriöstä: Anita Honkanen, puh. 0295-350367, sähköposti: anita.honkanen@formin.fiKepa tukee järjestöjen globaalikasvatustyötä hankeneuvonnan avulla. Kun kaipaat vinkkejä tai keskustelukumppania hankkeen toteutukseen, arviointiin ja raportointiin liittyvissä asioissa, voit ottaa yhteyttä Kepan globaalikasvatustiimiin: vkkneuvonta@kepa.fi / 09 584 23 271