Ulkoministeriö on jäädyttänyt toimittajien matka-apurahat tältä vuodelta

Ulkoministeriö ei myönnä tänä vuonna matka-apurahaa toimittajille ja kuvaajille Suomen kehitysyhteistyöhön tutustumiseen.

Teksti: Iina Leppäaho

Toimittaja-apurahojen tarkoituksena on ollut edistää kehitysmaiden näkymistä mediassa. Apurahan avulla myös järjestöjen tekemää työtä on tuotu näkyväksi.Viime vuonna julkaistussa raportissa Suomen kehitysyhteistyöstä järjestöjä kritisoitiin siitä, ettei kehitysyhteistyön tuloksista kerrota tarpeeksi. Nyt ministeriö jäädyttää yhden kanavan, jonka kautta työn tuloksia on tuotu esille.”Tuloksista kertomisessa saattaa järjestöjen kehitysviestintä- ja globaalikavatuksella ja siihen saatavalla tuella olla entistä tärkeämpi merkitys”, Kepan kansalaisyhteiskunta-asiantuntija Auli Starck sanoo.***Yksikönpäällikkö Erja-Outi Heino ulkomininisteriön kehitysviestintäyksiköstä kertoi Journalistin haastattelussa jäädyttämisen johtuvan siitä, että ulkoministeriön leikkausten takia pienentyneellä kehitysyviestintäyksiköllä ei ole enää resursseja apurahojen käytön seurantaan.”Muutos ei yllätä, koska hallinnon työläyden takia ulkoministeriö on jo lakkauttanut myös järjestöille aiemmin tarjolla olleita tukimuotoja, kuten konferenssimatkatuen ja hankesuunnittelumatkatuen”, sanoo Auli Starck.Heinon mukaan on mahdollista, että tukia myönnetään taas jatkossa, jos prosessia onnistutaan keventämään. Yksi vaihtoehto olisi, että apurahaa myönnettäisiin takautuvasti kuitteja vastaan. Näin toimi aikaisemmin myös järjestöille suunnattu hankevalmistelumatkatuki – ja silti tukimuoto lakkautettiin.Lisätietoa matka-apurahoista ulkoministeriön verkkosivuilla