Uhka, mahdollisuus vai ”pienempi paha”?

Ulkoministeriön ehdotus järjestöjen viestintä- ja kehityskasvatustuen sekä konferenssi- ja hankevalmistelumatkatuen kanavoimisesta Kepan kautta kirvoitti vilkasta keskustelua Kepan kevätkokousta edeltäneessä seminaarissa.

Teksti: Sanna Autere

Järjestöt näkivät tukien uudelleenkanavoinnissa mahdollisuuksia, mutta myös huolenaiheita lauantaina 21. huhtikuuta Tampereella järjestetyssä seminaarissa. Toisaalta, jos tukien hallinnointi poistuu ulkoministeriöstä, Kepa oli järjestöjen mielestä ”pienempi paha” kuin ulkopuolinen konsulttiyritys.
Esimerkiksi Kepan asiantuntemus viestintä- ja kehityskasvatuskysymyksissä sekä järjestöjen tuntemus nousivat esiin mahdollisuuksina kehittää tukimuotoja entistä paremmin järjestöjen tarpeisiin vastaaviksi.
Neuvonnan ja tuen tarjoaminen Kepasta käsin voisi parantaa järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia jo suunnitteluvaiheessa ja luoda hyviä käytäntöjä esimerkiksi palautteen antamiseen ja yhdessä oppimiseen.
***
Toisaalta seminaariin osallistuneet jäsenjärjestöjen edustajat nostivat esiin rahoituksen kanavoimiseen mahdollisesti liittyviä eturistiriitoja.
Tukien hallinnointi ja järjestöjen hakemusten paremmuusjärjestykseen asettaminen voisi hankaloittaa Kepan roolia järjestöjen edunvalvojana. Jos tukea hakevat sekä Kepan jäsenjärjestöt että järjestöt, jotka eivät ole jäseniä, asettaako se hakijat eri asemaan? Entä miten valtionhallinnon tehtävien ulkoistaminen Kepalle vaikuttaisi Kepan asemaan vaikuttamistyössä?
Huolta herätti myös, voisiko tukien siirtäminen pois ulkoministeriöstä Kepan kautta kanavoitaviksi tehdä rahoituksen leikkaamisen tulevaisuudessa helpommaksi.
Järjestöjä vaivasi epätietoisuus eri vaihtoehdoista: onko ulkoministeriö ulkoistamassa viestintä- ja kehityskasvatuksen rahoituksen ja matkatuet joka tapauksessa, vaikka Kepa ei ottaisikaan tehtävää vastaan?
”Vaikutuksia on vaikea arvioida, kun paketti on vielä niin levällään”, totesi Ilona Tikka Moniheli ry:stä.
***
Ulkoministeriön mukaan tukien hallinnointiin haetaan nyt pitkäaikaisia, yli hallituskauden meneviä ratkaisuja.
”Suomi on lähes ainoa maa, jossa ulkoministeriö jakaa näitä suhteellisen pieniä, usein muutamien tuhansien eurojen suuruisia tukia”, totesi Kepan järjestökoordinaattori Auli Starck.
Muualla vastaavia tukia hallinnoivat yleensä konsultit tai kattojärjestöt.
”Tukien uudelleenkanavoimiseen liittyy paljon kysymyksiä. Toisaalta järjestöt voisivat nyt olla oman onnensa seppiä ja miettiä rahoituskuvioita uudelleen, paremmin omia tarpeitaan vastaaviksi”, Kepan toiminnanjohtaja Timo Lappalainen huomautti.
Keskustelu jatkuu Kepan jäsenblogin yhteydessä. Lisäksi jäsenjärjestöjen näkemyksiä kartoitetaan jäsenkyselyllä, johon toivotaan vastauksia 9.5. mennessä. Jäsenkonsultaatio jatkuu avoimella keskustelutilaisuudella Kepassa tiistaina 22. toukokuuta. Keskustelutilaisuudessa käydään läpi kyselyn tuloksia, ja paikalle tulee myös ulkoministeriön edustajia.
Lisätietoja

VKK- ja matkatukiuudistus Kepan jäsensivuilla
Järjestöt voivat esittää näkemyksiään Kepalle osoitteeseen: vkkneuvonta@kepa.fi. Keskustelua voi myös käydä Kepan verkkosivulla julkaistun Uusia tuulia järjestörahoitukseen -jäsenblogin yhteydessä.