Erityisesti tulvat ja rajut myrskyt ovat lisääntyneet. Kuva: Erityisesti tulvat ja rajut myrskyt ovat lisääntyneet.

Tutkimus: Sääkatastrofit ovat kolminkertaistuneet 1980-luvulta

Oxfamin tilaaman tutkimuksen mukaan köyhimmissä maissa tapahtuu koko ajan enemmän sään aiheuttamia katastrofeja, ja niistä kärsii yhä suurempi joukko ihmisiä.

Teksti: Esa Salminen Kuva: Mila Zinkova

Katastrofiherkkyyden nousu ei selity yksin sillä, että ilmastonmuutoksesta ja katastrofeista raportoidaan yhä enemmän, kirjoittaa brittilehti The Independent. Yli 140 maan aineistosta selviää, että siinä kun vuonna 1980 raportoitiin 133 katastrofista, on luku noussut yli 350:een viime vuosina.
Tutkimuksen mukaan maanjäristysten kaltaiset geologiset tapahtumat ovat pysyneet yhtä harvinaisina kuin ennenkin, mutta erityisesti tulvat ja myrskyt ovat lisääntyneet merkittävästi. Kuivuudet eivät ole merkittävästi lisääntyneet.
Raportin laatinut Steve Jennings arvioi Independentille, että tuloksiin vaikuttavat erityisesti katastrofien tielle joutuneiden ihmisjoukkojen kasvaminen, jonkin verran aktiivisempi tiedonvälitys sekä ilmastonmuutos. Ilmastonmuutos näistä kolmesta pienimpänä tekijänä.
Siksi siis ilmastonmuutoksenkin varautumisessa pitää kiinnittää huomiota köyhyyteen, hyvään hallintoon ja luonnonilmiöiden sietokykyyn.