Tuotteista järjestöasiantuntijuus ja muut vinkit yritysyhteistyöhön

Kuinka järjestöjen asiantuntijuutta voi tuotteistaa? Miten aloittaa yhteistyökumppanuus yritysten kanssa? Näihin kysymyksiin etsittiin vastausta Kepan ja Sosten järjestämässä Yritysyhteistyön ytimessä -työpajassa 12. tammikuuta.

Teksti: Terhi Hannola

Hyvät neuvot tulivat tarpeeseen, sillä monilla järjestötoimijoilla yritysyhteistyön aloittaminen on vasta ideatasolla. Ruotsin Accenturesta saapuneen kouluttajan Fredrik Nilzénin mukaan tärkeintä yritysyhteistyön aloittamisessa on neuvottelujen huolellinen valmistelu sekä osapuolten välinen selkeä kommunikointi.***Yritysten ja järjestöjen välisten kumppanuuksien solmiminen vaatii myyntihenkisiä neuvottelutaitoja. Niitä ei pidä vierastaa, vaikka järjestötyöhön ryhdytäänkin usein ennemmin arvojen ja mielekkyyden vuoksi.Myyntihenkisyys on tarpeen myös vaikuttamistyössä ja koostuu pitkälti hyvistä ihmissuhdetaidoista, kuten aktiivisesta kuuntelusta ja kyvystä osoittaa kiinnostusta keskustelukumppania kohtaan. Nilzénin mukaan kumppanuussuhteeseen panostus kannattaa, sillä kuten kaikissa ihmissuhteissa, myös yritysyhteistyössä luottamuksellisen suhteen rakentaminen vaatii aikaa.***Yritysyhteistyön jouduttamiseksi voi tehdä etukäteen paljon. Nilzén neuvookin käyttämään valmistautumiseen riittävästi aikaa.Ennen yritysedustajan tapaamista järjestötoimijoiden olisi hyvä miettiä ja selventää vastauksia ainakin seuraaviin kysymyksiin: miksi yhteistyötä halutaan tehdä juuri tietyn yrityksen kanssa? Mitkä ovat järjestön omat arvot ja tavoitteet, entä yrityksen? Pitäisikö niitä oikaista kestävämpään suuntaan, ja kuinka järjestö voisi olla siinä avuksi?On ensiarvoisen tärkeää osata kuvailla selkeästi, millä tavoin yritys voisi järjestöasiantuntijuutta hyödyntää. Valmistautumiseen mahdollisen yritysyhteistyökumppanin kanssa täytyy paneutua, jos aikoo tosissaan edetä neuvottelussa lupaavaan suuntaan.Nilzén viittasi moniin järjestöihin, jotka vierastavat yritysyhteistyötä, koska eivät halua joutua yritysten pelinappuloiksi. Niin ei tarvitse tapahtua. Olisi kuitenkin hölmöä olla hyödyntämättä monia yhteistyömahdollisuuksia.Nilzén neuvoi työpajaan osallistuneita järjestöjen edustajia: ”Stay value-driven and be more effective in using resources.”***Kevään mittaan järjestöille on luvassa koulutusta yritysyhteistyössä. Helmikuussa perehdytään järjestöjen ja yritysten strateginen kumppanuuteen. SOSTE ja CreaMentors järjestää yritysyhteistyön ja sponsoroinnin intensiivikoulutuksen kevään aikana. Myös muita tilaisuuksia aiheesta on tulossa. Seuraa Kepan tapahtumakalenteria!Terhi Hannola suoritti Kepassa harjoittelun tammikuussa 2016.