Tuoreita tulkintoja uudella jäsenkyselyllä

Viime syksynä alkoi uusi kiinnostava luku Kepan ja jäsenjärjestöjen välisessä suhteessa, kun Kepa käynnisti uuden tavan tehdä jäsenkyselyä.

Teksti: Outi Hannula

Muutaman kuukauden aikana tavattiin henkilökohtaisesti noin sadan järjestön edustajia. Loput reilusta kolmestasadasta jäsenjärjestöstä on tarkoitus haastatella seuraavan kahden vuoden aikana.Haastattelujen perusteella Kepasta piirtyy selkeä kuva asiantuntevana, järjestöjä yhteen kokoavana kattojärjestönä, jota on koostaan huolimatta helppo lähestyä.Kepan toiminnan yleisarvosana 8+ on hyvä näin laajan ja moninaisen jäsenkunnan kattojärjestölle. Jotakin jäsensuhteesta kertoo myös se, että vain kaksi järjestöä yli sadasta kieltäytyi haastattelusta.Tulosten tulkinta on oma tieteenlajinsa, kyselyn metodista riippumatta. Henkilökohtaiset tapaamiset auttoivat kuitenkin tuomaan esiin jäsenten kirjon ja ne moninaiset tarinat, joita jäsenillä oli kerrottavanaan.Mielenkiintoista on esimerkiksi se, että suuri osa Kepan jäsenistä näkee, että Suomessa on edelleen olemassa kehitysmaaliike, tai ainakin useita rinnakkaisia liikkeitä. Median tai maailmankuvien pirstoutuminen ei kuitenkaan ole hajottanut jonkinlaista yhteistä arvopohjaa.Hankalasti tulkittavien keskiarvojen sijaan Kepalla on nyt käytössään monipuolinen aineisto, joista riittää ammennettavaa arviointiin ja kehittämistyöhön koko vuodelle. Työ jatkuu, mutta ensimmäisen haastattelukierroksen seikkaperäinen raportti on nyt julkaistu Kepan nettisivulla.Väliraportti jäsenkyselystä 2013-2015, vuoden 2013 tulokset (pdf)