Tyttöjä opettelemassa koodaamaan
Kenialaistyttöjä opettelemassa koodaamaan elokuussa 2019. Kuva: Anna Dubuis DFID

Tunnetko jo digitaalisen kehityksen periaatteet?

Fingon tavoitteena on nostaa jäsenjärjestöjen asiantuntemusta ja osaamista digitaalisen kehityksen periaatteiden osalta muun muassa koulutusten ja työpajojen avulla.

Teksti: Mika Välitalo Kuva: Anna Dubuis

Teknologiaa kannattaa hyödyntää monin tavoin kehitysyhteistyössä. Esimerkiksi hankkeiden tiedonkeruuta voidaan nopeuttaa huomattavasti kännyköiden avulla. Yhteisöissä järjestettäviä koulutuksia on mahdollista elävöittää ja tehostaa digitaalisilla sisällöillä myös kaikista köyhimmillä alueilla. Uusia ratkaisuja pystytään kehittämään yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Esimerkkejä riittää lähes jokaiselle kehitysyhteistyön osa-alueelle.  

Vaikka näyttöä onnistumisista ja uusia mahdollisuuksia on tarjolla reilusti, samaan aikaan kehitystoimijat ovat myös ajoittain epäonnistuneet digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä. Yksi tunnetuimmista esimerkeistä on One Laptop Per Child –hanke, jossa useisiin Latinalaisen Amerikan maiden kouluihin toimitettiin kannettavat tietokoneet, mutta ilman asiaankuuluvaa koulutusta ja tukea.  

Sähköpiikeistä rikkoontuvat laitteet, liian kalliit käyttökulut, kulttuuriin sopimattomat opetussisällöt, olemattomat tukitoiminnot ja olemassa olevien paikallisten ratkaisujen sivuuttaminen ovat aiheuttaneet ongelmia myös monissa kansalaisjärjestöjen toteuttamissa hankkeissa.  

Jotta uusien toimijoiden ja hankkeiden ei tarvitsisi oppia kaikkea kantapään kautta ja parhaista käytänteistä voitaisiin oppia, on viime vuosien aikana julkaistu useampia teknologian käyttöön liittyviä ohjeistuksia. Niistä tunnetuin on digitaalisen kehityksen periaatteet (Digital Principles for Development), joka tiivistää yhdeksään ohjeeseen suosituksia digitaalisten tuotteiden, palveluiden ja hankkeiden suunnitteluun sekä toteuttamiseen.   

Periaatteet ovat vapaasti suomennettuina: 

1. Suunnittele käyttäjien kanssa  

2. Ymmärrä olemassa oleva paikallinen ekosysteemi (mm. toimijaverkosto, ratkaisut, rajoitteet)  

3. Suunnittele ratkaisut alusta saakka skaalattaviksi 

4. Rakenna ohjelmat, alustat ja palvelut kestäviksi 

5. Suunnittele ja tee päätöksiä tietoon pohjautuen 

6. Käytä avoimia standardeja, avointa dataa, avointa lähdekoodia ja avoimia innovaatioita 

7. Hyödynnä ja kehitä olemassa olevia ratkaisuja 

8. Ota huomioon yksityisyys ja tietoturva  

9. Tee yhteistyötä 

*** 

Tämän tekstin kirjoittamishetkellä jo 200 organisaatiota on ilmoittanut kannattavansa digitaalisen kehityksen periaatteita ja ohjaavansa omaa toimintaansa niiden mukaisesti. Kannattajiin kuuluvat muun muassa Norad, OCHA, Sida, WHO, WFP, USAID sekä lukuisia kansalaisjärjestöjä ja yrityksiä.  

Myös Fingo liittyi virallisesti kannattajien joukkoon loppuvuodesta. Fingon tavoitteena on nostaa jäsenjärjestöjen asiantuntemusta ja osaamista periaatteiden osalta muun muassa koulutusten ja työpajojen avulla vuoden 2020 aikana. Koska yhä useammat kansalaisjärjestöt ottavat digitaalisia ratkaisuja käyttöön omissa hankkeissaan, on periaatteiden tuntemus ja soveltaminen erittäin hyödyllistä.  

Kansalaisyhteiskunnan toimijat voivat aloittaa tutustumisen aiheeseen jo nyt. Digital Principles for Development -sivustolla jokainen periaate esitellään esimerkkien ja taustamateriaalien avulla. Oman järjestön liittäminen kannattajien joukkoon onnistuu ilmoituksella sivustolla annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Keskustellaan ja opitaan yhdessä lisää tulevissa työpajoissa!