Tule mukaan Maailmantalouden tekijät -eduskuntavaalikampanjaan

Miten seuraava eduskunta puuttuu eriarvoisuuteen Suomessa ja maailmalla? Miten eduskuntavaaliehdokkaat rakentaisivat kestävää taloutta? Millainen vastuu Suomella on globaalissa taloudessa? Järjestöjen eduskuntavaalikampanja haastaa tulevia päättäjiä ryhtymään maailmantalouden tekijöiksi.

Teksti: Niklas Kaskeala

Kansalaisjärjestöjen yhteinen Maailmantalouden tekijät -kampanja kutsuu Kepan jäseniä mukaan. Kampanja lanseerataan 11. marraskuuta kehityspoliittisen päivän yhteydessä.Maailmantalouden tekijät -kampanja pyrkii herättämään kevään eduskuntavaalien alla keskustelua siitä, miten kestävällä talouspolitiikalla voidaan suitsia eriarvoisuutta Suomessa ja maailmalla. Pelkkä kehitysyhteistyö ei riitä kasvavan globaalin eriarvoisuuden kitkemiseen. Tarvitsemme kestävän talouden politiikkaa, joka luo hyvinvointia Suomessa ja Suomen rajojen ulkopuolella.Kampanja haastaa ehdokkaita ryhtymään maailmantalouden tekijöiksi, ja kertomaan oman visionsa kestävästä taloudesta.***Kepa kutsui syksyllä 2013 järjestöjä mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteistä vaalikampanjaa. Avoimen suunnitteluprosessin seurauksena yhdeksän järjestöä (Kepa, Pelastakaa lapset, Unicef, Plan Suomi, Kirkon ulkomaanapu, Suomen luonnonsuojeluliitto, Eetti, Attac ja Finnwatch) päätti kampanjan sisällöistä, sitoutui yhteisiin tavoitteisiin ja lähti toteuttamaan kampanjaa yhdessä.Järjestöjä yhdistää huoli kasvavasta eriarvoisuudesta. Ratkaisuksi eriarvoistumiseen tarjotaan kestävämpää talouspolitiikkaa. Tämä tarkoittaa parempaa yritysvastuuta, veroparatiisitalouden suitsimista, finanssitalouden sääntelyä, reilua kauppapolitiikkaa, ympäristö- ja ilmastokestävästä taloutta, uudenlaisista hyvinvoinnin mittareita ja nuorisotyöttömyyteen puuttumista.Kampanjalla on kaksi tavoitetta: 1) haluamme järjestöinä saada seuraavaan hallitusohjelmaan kirjauksia kestävästä taloudesta (pdf) ja 2) haluamme luoda yleistä keskustelua kestävästä maailmantaloudesta, joka usein jää kotimaisten asioiden varjoon.Keskustelu kestävästä taloudesta pidetään avoimena, eikä kampanjassa ole oikeita tai vääriä vastauksia. Ehdokkaita kuitenkin haastetaan puhumaan asiaa ja tekemään talouspolitiikkaan rohkeita rakenteellisia uudistuksia, joilla laitetaan eriarvoisuus kuriin niin Suomessa kuin maailmalla.***Kampanjan kasvoja ovat eduskuntavaaliehdokkaat, tulevaisuuden maailmantalouden tekijät. Kampanja tarjoaa ehdokkaille näkyvyyttä vaalien alla sekä mahdollisuuden kertoa näkemyksensä kestävästä taloudesta äänestäjille. Kansanedustajaehdokas voi osallistua kampanjaan ja ryhtyä maailmantalouden tekijäksi esimerkiksi:vastaamalla vaalikoneeseenkertomalla omista kestävän talouden visioistaan ”videoselfiellä” ja jakamalla se sosiaalisessa mediassa kampanjan tunnisteella #kukapäättääosallistumalla keskusteluun kestävästä taloudesta kampanjan blogissa, Facebook-sivuilla tai Twitterissähaastamalla kanssaehdokkaitaan mukaan***Kepan jäsenjärjestöt ovat nyt erittäin tervetulleita mukaan tekemään uudenlaista vaalikampanjaa! Tapoja tähän on monia.Kampanjan ydinporukkaan on vielä mahdollista liittyä. Tämä tarkoittaa sitoutumista kampanjan tavoitteisiin ja toimimista aktiivisesti kampanjassa aina vaaleihin saakka. Mikäli järjestösi haluaa mukaan, ota yhteyttä kampanjakoordinaattori Niklas Kaskealaan 17. lokakuuta mennessä (niklas.kaskeala@kepa.fi tai puh. 050 317 6716).Tärkein tapa osallistua on haastaa ehdokkaita keskusteluun kestävästä taloudesta. Tähän on tilaisuus lanseerauksen yhteydessä kehityspoliittisessa päivässä 11. marraskuuta. Samalla avautuu kampanjan verkkosivu, joka kokoaa yhteen ehdokasvideoilla, Facebookissa, Twitterissä ja blogeissa käytävän keskustelun.Verkkosivulla aukeaa myös vaalikone, johon voi heti ryhtyä haastamaan ehdokkaita. Vaalikone on auki ehdokkaille aina ehdokasasettelun loppuun asti ja suurelle yleisölle se aukeaa maaliskuussa 2015.Lisäksi on tarjolla kevyempiä tapoja tukea kampanjaa esimerkiksi jakamalla kampanjan sisältöjä ja viestejä järjestöjen omilla viestintäkanavilla.Kepassa järjestetään infotilaisuus ennen kampanjan lanseerausta 5. marraskuuta klo 16. Lisätietoa kampanjasta on luvassa myös Kepan jäsenblogin kautta.