Veroparatiisimatkat kampanjoi viime vuonna muun muassa Matkamessuilla. Kuva: Veroparatiisimatkat kampanjoi viime vuonna muun muassa Matkamessuilla.

Tuhannet suomalaiset vaativat avoimuutta yritysten veronmaksuun

Järjestöjen Veroparatiisimatkat-kampanja keräsi viime vuonna yli 3 200 viestiä postikorttien ja verkkovetoomusten muodossa kolmelle suomalaisyritykselle: Koneelle, Stora Ensolle ja UPM:lle.

Teksti: Katja Hintikainen Kuva: Veikko Somerpuro / Kepa ry

Kansalaiset kannustivat yrityksiä ryhtymään edelläkävijöiksi veronmaksun avoimuudessa, ja tavoitteena oli saada ne sitoutumaan vuoden 2014 loppuun mennessä maakohtaiseen tilinpäätösraportoinnin käyttöönottoon.

Veroparatiisimatkat-kampanjassa ovat mukana Attac ry, Eettisen kaupan puolesta ry, Finnwatch ry, Globbarit, Kehys ry, Kepa ry, Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto, Maan ystävät ry ja Pelastakaa lapset ry.

”Kävimme yritysten kanssa rakentavaa keskustelua, ja ne ottivat viestimme mielenkiinnolla vastaan. Yritykset eivät kuitenkaan halunneet antaa lupauksia maakohtaisesta raportoinnista”, kertoo Riikka Piri Changemaker-verkostosta.

Vero-oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta koskeviin vaatimuksiin vastataan usein vetoamalla siihen, että yritysten vapaaehtoiset toimet ovat riittäviä. Yritykset viittaavat myös tarpeeseen säilyttää liikesalaisuudet. Nämä perustelut nousivat esiin myös kampanjajärjestöjen ja yritysten välisissä keskusteluissa.

”Pelkällä vapaaehtoisuudella ei saada aikaan pysyviä ja kattavia ratkaisuja veroparatiisitalouden suitsimisessa. Verovälttelyn ja laittoman veronkierron kitkeminen edellyttää monikansallisesti toimivien suuryritysten toiminnan läpinäkyvyyttä. Avoimuutta ei voida jättää vain yritysten hyvän tahdon varaan. Tarvitaan säädöksiä, jotka velvoittavat kaikkia yrityksiä maakohtaiseen raportointiin”, toteaa Kepan kehityspoliittinen asiantuntija Pauliina Saares.

* * *
Verovälttely murentaa pohjaa hyvinvoinnilta kaikkialla maailmassa. EU-maista katoaa vuosittain noin 1 000 miljardia euroa verotuloja harmaan talouden ja kansainvälisen verovälttelyn takia. Kehitysmaille veroparatiisit ovat köyhyysloukku. Verovälttelyn tuloksena kehitysmaista virtaa rahaa veroparatiiseihin ja rikkaisiin maihin yhdeksänkertaisesti koko maailman kehitysyhteistyövarojen verran.

Suurin osa maailmankaupasta käydään monikansallisten yritysten sisällä. Suuryritykset voivat vältellä veroja eri maissa sijaitsevien tytäryhtiöidensä avulla, eikä niiden tarvitse julkistaa maakohtaisia tietoja maksamistaan veroista. Maakohtaisella talousraportoinnilla nostettaisiin suuryritysten kynnystä vältellä verovastuutaan.

* * *
Reilun vuoden ajan toiminut Veroparatiisimatkat-kampanja saavutti ison erävoiton, kun hallitus julkaisi viime toukokuussa kansainvälisen veronkierron vastaisen toimintaohjelman. Ohjelma velvoittaa valtion enemmistöomisteiset yhtiöt raportoimaan maksamistaan veroista maakohtaisesti. Velvoite ei kuitenkaan koske muita yrityksiä.

Veroparatiisimatkat jatkaa työtään avoimemman veronmaksun puolesta. Tulevalla eduskunnalla on iso rooli verovälttelyn kitkemisessä. Äänestäjät voivat nyt selvittää, mitä eduskuntavaaliehdokkaat ajattelevat veroparatiiseista tai yritysvastuusta haastamalla heitä mukaan Maailmantalouden tekijät -vaalikampanjan talouspoliittiseen vaalikoneeseen osoitteessa www.vaalikone2015.fi.