Toimivia ideoita oppimispilotista

Taksvärkin ja sambialaisen Barefeet Theatre -järjestön kokemusten mukaan muutoskartoitus on hyvä tapa osallistaa ihmisiä hankkeeseen sen alusta loppuun. Tietoa menetelmästä karttui Kepan oppimispilotissa.

Teksti: Iina Leppäaho

Muutoskartoitus (Outcome Mapping) on kehitysyhteistyöhankkeen suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin kehitetty osallistava lähestymistapa, jossa muutostavoite määritellään ihmisten ja organisaatioiden käyttäytymisen tai toiminnan muutoksena.Taksvärkki ja sen kumppanijärjestöt Sambiassa ja Nepalissa ovat hyödyntäneet muutoskartoituksen periaatteita hankkeiden suunnittelussa.Kimmoke menetelmän kokeilemiseen syntyi Kepan oppimispilotista. Oppimispiloteissa järjestöt pääsevät testaamaan uusia työskentelymenetelmiä ja tapoja käytännössä.***Yksi hanke, jossa muutoskartoitusta on jo käytetty onnistuneesti, on Taksvärkin ja Barefeet Theatre -järjestön hanke Sambiassa. Hankkeessa tuetaan lasten valtuustoa, joka koostuu nuorista aktivisteista ja käsittelee nuoria koskevia ongelmia.”Taksvärkin työntekijä tuli Sambiaan pitämään kahden päivän työpajan lasten valtuustoon osallistuvien nuorten kanssa”, kertoo Barefeetin työntekijä Taonga Tembo.Työpajassa osallistujat määrittelivät yhdessä hankkeen tavoitteet, tehtävät ja sen miten hanke parhaiten toteutettaisiin.”On hyvä, että hankkeen avaintoimijat – eli meidän tapauksessa nuoret – voivat määritellä itse, mikä on hankkeen visio ja miten se toteutetaan”, Taonga Tembo sanoo. Saavutuksien tarkastelu yhdessä on myös tärkeää.***”Muutoskartoituksen avulla on mahdollista osallistaa ihmisiä paremmin ja antaa heidän määritellä, miten he haluavat toimia”, Taksvärkin ohjelmasuunnittelija Senja Väätäinen-Chimpuku sanoo.Hän on käyttänyt muutoskartoitusta työssään myös aiemmin ja pitää sitä hyvänä menetelmänä. Muutoskartoitusohjeesta saa myös paljon hyviä materiaaleja, joista on hyötyä hankesuunnittelun ja seurannan fasilitoinnissa.”Kun hankkeita suunnitellaan loogista viitekehystä (logical framework) käyttäen, kumppaniorganisaation kanssa keskustellaan ongelmasta ja määritellään, miten se ratkaistaan. Harvoin kuitenkaan kysytään niiltä ihmisiltä, joita hanke koskee, miten he näkevät asian”, hän kuvailee.”Muutoskartoituksessa he sen sijaan ovat alusta asti mukana. Hyödynnämme menetelmää varmasti myös jatkossa.”***Nyt on jälleen mahdollisuus hakea mukaan Kepan oppimispilottiin. Vuoden 2015 hakukierroksen teemana on diasporan osallistuminen, kapasiteetin vahvistuminen ja osaamisen hyödyntäminen kehitysyhteistyössä. Järjestöjä kannustetaan hakemaan mukaan myös yhdessä toisen järjestön kanssa.Kiinnostuneet järjestöt voivat ottaa yhteyttä Anni Vihriälään (050 317 6726 tai sähköpostitse anni.vihriala@kepa.fi). Vapaamuotoiset hakemukset/ oppimispilotti-ideat lähetetään sähköpostilla osoitteeseen anni.vihriala@kepa.fi 1.3.2015 mennessä.