Terveydenhuoltoa kaikille – mahdotonta vain kunnes se saavutetaan

Kun ihmisiltä kysyttiin globaalissa World We Want 2015 -kyselyssä, mitä he elämältä toivovat, nousi terveys kärkeen köyhissä maissa asuvien ihmisten listalla.

Teksti: Sanna Jäppinen

Kysely on osa lukuisia kuulemisia, joita on järjestetty YK:n vuoden 2015 jälkeisen kehitysohjelman rakentamiseksi.Oxfam Internationalin toimitusjohtajaa, ugandalaissyntyistä Winnie Byanyimaa tulos ei yllätä.”Afrikassa kuolee joka vuosi lähes neljännesmiljoona alle viisivuotiasta lasta, koska vanhemmilla ei ole varaa hoitaa heitä. Maailman terveysjärjestön mukaan 150 miljoonaa ihmistä ajautuu vuosittain ongelmiin terveydenhuoltokulujen kanssa, ja 100 miljoonaa tippuu niiden takia köyhyysloukkuun”,  Byanyima kirjoittaa Maailmanpankin blogissa.”Nyt tarvitaan kunniahimoisia tavoitteita, jotta ihmisillä olisi yhtäläiset oikeudet terveyteen. Tarvitaan universaalia terveydenhuoltoa (universal health coverage, UHC).”Winnie Byanyima Maailma talousfoorumissa tammikuussa 2014. Jolanda Flubacher / World Economic Forum / CC BY-NC-SAByanyiman mukaan universaalia terveydenhuoltoa halutaan usein ajatella vaikeasti määriteltävänä ja mahdottomana saavuttaa.  ”Todellisuudessa asia on hyvin yksinkertainen: kaikilla ihmisillä, rikkailla ja köyhillä, pitäisi olla oikeus kunnolliseen terveydenhuoltoon ilman pelkoa köyhyydestä.”Mitä tulee tavoitteen saavuttamiseen, Byanyima viittaa Nelson Mandelan sanoihin: ”It always seems impossible until it’s done” – eli asiat näyttävät mahdottomilta, kunnes ne on tehty.”Universaali terveydenhuolto voi olla totta 15 vuoden kuluessa. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta saavutettavissa”, Byanyima arvioi.* * *Universaalin terveydenhuoltojärjestelmän käynnistäminen on jo alkanut, sillä Maailmanpankki ja Maailman terveysjärjestö julkistivat viime joulukuussa oman hahmotelmansa siitä, mitä järjestelmän luominen tarkoittaisi niin globaali- kuin maatasolla – ja missä mennään tällä hetkellä.Byanyima kehottaa kansainvälisestä yhteisöä kiinnittämään huomionsa erityisesti kolmeen kohtaan.Terveydenhuoltopalveluiden ja lääkkeiden saatavuus. Byanyiman mukaan ei ole mitään syytä, mikseivät kaikkein köyhimmätkin voisi päästä sairaalahoitoon. Kyse on siitä, että julkisessa rahoituksessa terveydenhuollon tasa-arvoisuus nostetaan keskiöön.Tulonsiirrot julkisessa rahoituksessa. Universaalin terveydenhuollon tulisi perustua yhteiskunnallisen solidaarisuuden periaatteelle: tuloja on tasattava sekä rikkailta köyhille ja terveiltä sairaille niin, että pääsy terveydenhuollon piiriin riippuu tarpeesta, ei maksukyvystä.Yhtäläisten oikeuksien toteutumisen seuraaminen. Maailmapankki ja Maailman terveysjärjestö ehdottavat, että köyhin 40 prosenttia väestöstä olisi erityishuomion kohteena, kun varmistetaaan, että köyhimmät hyötyvät universaalista terveydenhuoltojärjestelmästä vähintään yhtä paljon kuin vauraammat. Byanyiman mukaan tämä ei vielä riitä: suurin huomio on kiinnitettävä kaikkein köyhimpiin ja haavoittuvimpiin ihmisiin, maailman köyhimpään viidennekseen.

,