Tepsiikö YK:n pääsihteerin kestävän kehityksen resepti?

Ban Ki-moonin uuden vuoden viesti on selvä: vuosi 2015 on tärkein vuosi sitten YK:n synnyn. Eilen kehitysministeri Paateron johdolla käytiin vilkas keskustelu siitä, millainen on pääsihteerin resepti uudeksi kestävän kehityksen agendaksi – ja tepsiikö se.

Teksti: Aino Pennanen

Tiedossa on todellinen globaalipolitiikan huippuvuosi 2015. YK:ssa sovitaan umpeutuvien vuosituhattavoitteiden seuraajista. Eikä siinä vielä kaikki. Tarkoitus on saada aikaan myös kaikkia maita sitova ilmastosopimus Pariisissa ja päästä yhteisymmärrykseen siitä, kuinka globaalit kehitys- ja ilmastotoimet rahoitetaan. Hallituksilta vaaditaan rohkeutta, kunnianhimoa ja kiireellisiä toimia.Ban Ki-moon kokosi raporttiinsa ”Tie ihmisarvoon vuoteen 2030 mennessä” kaiken viimeisten kahden vuoden aikana Post 2015 -agendan eteen tehdyn työn. Kehitysministeri Paateron johdolla käytiin 17. joulukuuta ulkoministeriössä vilkas keskustelu siitä, millainen on pääsihteerin resepti ja tepsiikö se.***Banin raportti ei tyydy pelkästään summaamaan jo muiden tekemää työtä. Hän visioi kestävän kehityksen olevan linssi, jota tulee tarkastella kuuden ”elintärkeän elementin” läpi. Nämä ovat ihmisarvo, ihmiset, planeetta, hyvinvointi, oikeudenmukaisuus ja kumppanuus. Pääsihteeri lähtee kuitenkin siitä, että niin kutsutun Avoimen työryhmän luomat 17 kestävän kehityksen tavoitetta ja niiden 169 alatavoitetta muodostavat uuden kehitysagendan pohjan.Kansalaisjärjestöt kiittelevät pääsihteeriä siitä, että hän pistää arvovaltansa peliin peräänkuuluttamalla jäsenmailta juhlapuheiden sijaan tekoja, rohkeutta ja vastuuta. On hienoa nähdä, että ihmisoikeudet, planeetan kantokyvyn rajat ja ilmasto-oikeudenmukaisuus ovat talouden rakennemuutosten ohella hyvin esillä raportissa.Pääsihteeri myös nostaa vastuullisuuden näkyvään rooliin. Nyt ei enää puhuta hyväntekeväisyydestä, vaan kaikkien toimijoiden vastuusta tehdä oma osansa kestävän kehityksen eteen. Agendan tulee olla universaali eli koskea kaikkia maita.Valtiot ovat niin politiikkatoimista kuin rahoituksestakin päävastuussa, mutta pääsihteeri muistuttaa myös siitä, että yritysten on maksettava veronsa, kunnioitettava työelämän perusoikeuksia, ihmisoikeuksia ja ympäristöä. Tähän tarvitaan sitovia pelisääntöjä ja politiikkatoimia. Myös kansalaisyhteiskunnan rooli sekä toimitilan turvaaminen tuodaan vahvasti esille.Lähtökohtana on kaikkein heikoimmissa asemassa olevien puolustaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Järjestöt kuitenkin kritisoivat sitä, että raportti ei puutu eriarvoistaviin valtarakenteisiin, kuten äärimmäiseen rikkauteen, ja monet tärkeät naisten ja lasten oikeudet, kuten osallistumisoikeus tunnutaan sivuuttavan.Talouden rakennemuutoksen edistäjinä kiitosta saavat pääomapakoon puuttuminen esimerkiksi YK:n verokomiteaa vahvistamalla, YK:n liike-elämää ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden toimeenpanon sekä pakollisen yritysvastuuraportoinnin korostaminen kuten myös vaihtoehtoiset BKT-mittarit.Kestävän kehityksen rahoitusta käsitellään myös paljon. Juuri pettymykseen päättyneet Liman ilmastoneuvottelut osoittivat, että rahoituskysymykset tulevat olemaan ratkaisun avain ensi vuonna niin ilmastoneuvotteluissa kuin Post 2015 -agendalla. Tämän lisäksi tarvitaan sitovia ja velvoittavia tavoitteita, jotka ohjaavat politiikkatoimia niin paikallisesta, kansallisesti kuin kansainvälisestikin.Suomalaisten järjestöjen Post 2015 Task Force on koonnut kattavan analyysin pääsihteerin synteesiraportista. Jatkotyössä on paneuduttava vastuumekanismien konkretisoimiseen ja niiden linkittämiseen jo olemassa oleviin ihmisoikeussuojamekanismeihin. Tarvitaan myös selkeät pelisäännöt, joilla varmistetaan, että eri politiikan aloilla todella tavoitellaan kestävää kehitystä ja rahoituslupaukset eivät jää vain juhlapuheisiin.Myös ihmisten ja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen päätöksentekoon tulee varmistaa, samoin kuin se, että toimet tavoittavat nimenomaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevat sekä kunnioittavat planeetan kantokyvyn rajoja.***Globaalipolitiikan huippuvuosi 2015 on jo oven takana. YK:n jäsenmaat pääsivät eilen sopuun siitä, miten neuvotteluita tullaan ensi vuonna käymään.Tammikuun 19. alkaa tapahtua ja lämmittelykierrosta seuraa tiivis tahti. Vaikka kestävän kehityksen tavoitteista on määrä sopia virallisesti syyskuun lopulla New Yorkissa, tulee neuvottelutekstiluonnos olemaan pöydällä jo toukokuussa. Neuvotteluita käydään kevään ja kesän aikana kerran kuussa niin, että palasista muodostuu loppuasiakirjan. Sen dna-koostuu seuraavista osista: julistus, kestävän kehityksen tavoitteet ja alatavoitteet, toimeenpanokeinot ja globaali kumppanuus, seuranta ja arviointi. Tämä tietää tiivistä kevättä ja kesää, niin neuvottelijoille kuin kansalaisyhteiskunnallekin, jonka osallistumisesta luvattiin tehdä avointa. Jäsenmaat tyytyivät merkitsemään YK:n pääsihteerin raportin ainoastaan tiedoksi (”noted”) ja alleviivasivat, että lopullinen Post 2015 agenda hyväksytään konsensus-menettelyllä.Suomen prioriteeteissa tulevat Paateron mukaan korostumaan ihmisoikeudet, gender-kysymykset ja niistä erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet sekä naisten ja tyttöjen voimaannuttaminen, rauha, raha – etenkin kansallisten varojen mobilisointi sekä pääomapako – luonnonvarojen kestävä hallinta, sanitaatio sekä monitorointi ja vastuullisuus.Ensi vuoden to do -lista tulee siis olemaan melkoinen. Mutta sitä pidemmäksi ja vaikeammaksi se kasvaa, mitä kauemmin odotellaan toimettomina. Onnea ja menestystä siis tarvitaan Uudelle Vuodelle 2015, mutta ennen kaikkea tarvitaan poliittista rohkeutta ja tahtoa tarttua vaikeisiin asioihin. Suotakoon sitä ja viisautta päättäjillemme kaikkien aikojen globaalipolitiikan huippuvuonna 2015!