Tekemään kehitysyhteistyön teemavuotta 2015?

Kehitysyhteistyö pääsee ensi kertaan valokeilaan Euroopan unionin teemavuosien sarjassa. Teemavuoden toteutukseen pääsee vielä mukaan.

Teksti: Katja Hintikainen

Aika kehitysyhteistyön teemavuodelle onkin otollinen, sillä vuonna 2015 umpeutuvat vuosituhattavoitteet ja käydään ilmastoneuvotteluja, joissa määritellään koko maapallon kehityksen suuntaviivoja seuraaville vuosikymmenille.Euroopan unioni on iso toimija globaalissa kehityksessä. Yhteen laskettuna unionin toimielimet ja Euroopan unionin 28 jäsenmaata antavat vuosittain yli 50 miljardia euroa kehitysapua, mikä on yli puolet maailman kehitysavun määrästä. Lisäksi Euroopan unionissa tehtävät päätökset vaikuttavat olennaisesti koko maapallon suuntaan.***Suomessa kehitysyhteistyön eurooppalaista teemavuotta koordinoi ulkoministeriö ja toimintaa toteuttaa Kehys ry yhdessä muiden järjestöjen kanssa.Tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoisuutta unionin jäsenmaiden tekemästä kehitysyhteistyöstä, sen tuloksista ja saavutuksista sekä edistää kansalaisten kiinnostusta kehityskysymyksiä ja globaalia oikeudenmukaisuutta kohtaan. Erityisesti teemavuodella halutaan puhutella nuoria ja kannustaa heitä kriittiseen ajatteluun sekä osallisuuteen.Teemavuotta tehdään tutuksi muun muassa kampanjavideon avulla. Lisäksi valitaan teemavuoden lähettiläät ja järjestetään nuorille suunnattu videokilpailu.***Teemavuoden ideointiin ja toteutukseen ehtii kuitenkin vielä hyvin mukaan! Erityisesti järjestöjen toivotaan pohtivan, onko niillä olemassa olevia toimintoja, tapahtumia, kampanjoita tai hankkeita, joihin teemavuoden viestejä voisi sisällyttää.Lisätietoja teemavuodesta voi lukea EuropeAidin-verkkosvuilta. Lisätietoja antaa myös Kehyksen tiedottaja Reetta Helander (reetta.helander@kehys.fi).