Teemana nuoret ja työ

Tulevalle torikaudelle Mahdollisuuksien tori -verkosto hakee teeman parissa työskenteleviä kumppaneita. Yhteistyötä tehdään sekä valtakunnallisella tasolla että yksilöidysti kullakin toripaikkakunnalla.

Teksti: Jaana Viirimäki

Teemana nuoret ja työ mahdollistaa uusia kumppanuuksia, joita ei ole viime vuosina toreilla hyödynnetty. Nuorisoalalla työskentelevät, työelämän toimijat sekä globaaliin työetiikkaan, työoloihin ja työn tekemisen mahdollisuuksiin keskittyneet järjestöt, aktivistiryhmät, viranomaiset ja oppilaitokset ovat esimerkkejä tahoista, joiden kanssa yhteistyötä olisi luontevaa tehdä.Nuoret ja työ -teemaa ja sen toteutusta kullakin paikkakunnalla kehitellään eteenpäin torikoordinaattoreiden tapaamisissa. Mahdollisuuksien torien tavoitteena on lisätä ymmärrystä globaaleista kehityskysymyksistä. Toreilla tuodaan esiin sitä, että päätökset ja valinnat, joita eri kaupungeissa ja maissa tehdään, vaikuttavat lähes aina myös globaalilla tasolla.Teemaan liittyy monia kiinnostavia ulottuvuuksia ja kysymyksiä. Esimerkiksi nuorisotyöttömyys yhdistää aidosti globaalina ongelmana paikalliset todellisuudet eri mantereilla.Lue lisää Mahdollisuuksien torin blogista.