Soste-risteilyllä keskusteltiin kestävän kehityksen tavoitteista Kepan ja Sosten yhdessä järjestämässä paneelikeskustelussa. Kuva: Soste-risteilyllä keskusteltiin kestävän kehityksen tavoitteista Kepan ja Sosten yhdessä järjestämässä paneelikeskustelussa.

Tavoitteena kaikkien meidän yhteiskunta

Viime viikolla seilatulla sosiaali- ja terveysalan järjestöjen Soste -risteilyllä puhuttiin eriarvoisuudesta ja yhteistyöstä osana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoa.

Teksti: Anna-Stiina Lundqvist Kuva: Anna-Stiina Lundqvist

Kepan ja Sosten järjestämässä paneelissa Punaisen Ristin terveyden ja hyvinvoinnin yksikön päällikkö Maria Viljanen toi esille, kuinka eriarvoisuuden pysäyttäminen vaikuttaa moneen asiaan, itse asiassa jopa enemmän kuin köyhyyden vähentäminen.Polarisaatio ei nimittäin ole pelkästään toimeentuloon ja elämisen laatuun liittyvä kysymys, vaan se kärjistää myös ihmisten asenteita. Kokiessaan tulleensa väärin kohdelluiksi voivat ihmiset myös itse päätyä tekemään väärin. Polarisaatio aikaansaa myös kansainvaelluksia.Sosten pääsihteeri Vertti Kiukas puolestaan muistutti, kuinka polarisaatio ja eriytyminen näkyvät jo hyvin varhaisessa vaiheessa, koululaisilla. Ilmiö muun muassa laskee äänestysaktiivisuutta, kun ihmiset eivät enää koe olevansa osa yhteiskuntaamme, eikä heillä ole tulevaisuudennäkymiä.Maria Viljanen myös muistutti, kuinka sosiaalinen pääoma vähentää eriarvoisuuden tunnetta: vaikka oma toimeentulo ei olisi niin hyvä, voi kokemus hyvän tekemisestä vahvistaa tunnetta elämässä pärjäämisestä.***Eriarvoisuuden kasvu on yksi niistä monista uhista, jotka väijyvät tavoitteiden toteutumista. Paikallinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen esimerkiksi vapaaehtois- ja järjestötyön parissa vahvistaa yksilön ja koko yhteisön resilienssiä eli toimintakykyä vaikeissa tilanteissa.Kepan asiantuntija Auli Starck näki huolestuttavana trendin, jossa rikkaat maat eivät enää tue kehittyvien maiden tavoitteiden saavuttamista. Muun muassa kansalaisjärjestöt ovat tukeneet työllään jo vuosia kestävää kehitystä.Esimerkkinä Starck kertoi Väestöliiton työstä Nepalissa seksuaaliterveyspalveluiden kehittämiseksi. Tässä hallituksen leikkauspolitiikka on vahvassa ristiriidassa kestävän kehityksen tavoitteiden ja kehityspolitiikan painopisteiden kanssa.Samalla kun sanotaan, että kehitysyhteistyön tulee tukea erityisesti naisten ja tyttöjen oikeuksia, leikataan muun muassa tyttöjen silpomisenvastaisesta työstä.Sosten Kiukas muistutti, että vaikka terveystavoitteen osalta Suomen tilanne vaikuttaakin varsin hyvältä, niin maailma muuttuu ja uusia, esimerkiksi maailmanlaajuisiin tarttuviin tauteihin liittyviä haasteita voi ilmetä. Kuka olisi esimerkiksi osannut muutama vuosi sitten ennustaa zika-viruksen aiheuttamaa huolta.***Omassa puheenvuorossaan Starck kuitenkin korosti, ettei Suomessa pidä tuudittautua hyvän tilanteen jatkumiseen. Kansalaisjärjestöjen tärkeä tehtävä on vaatia valtiolta globaalia vastuuta ja todellisia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.Kestävän kehityksen tavoitteiden universaalius ja pyrkimys nähdä alatavoitteiden ristikkäisvaikutukset mahdollistaa sen, että järjestötoimijatkin voivat kurottaa luontevasti yli normaalien rajojen.Voisiko esimerkiksi urheilujärjestö yhdistää toimintaansa ympäristökasvatusta? Miten kehitysyhteistyöjärjestöt voisivat kannustaa vaikkapa sosiaalialan toimijoita tekemään globaalisti kestäviä hankintoja?***Yhteistyö on jo astunut ainutlaatuisen uusille urille – kansalaisjärjestöjen kattojärjestöt Kepa, Allianssi, Soste ja Valo lukuisine kumppaneineen ovat työstäneet kansalaisyhteiskunnan suositukset Suomen kansalliseen Agenda 2030 -toimintasuunnitelmaan.Jatkossa suositusten toteutumista seurataan vuosittaisilla varjoraporteilla, joiden työstöön kutsutaan nyt mukaan kestävän kehityksen vaikuttamistyöstä kiinnostuneita kansalaisyhteiskunnan toimijoita.Ota yhteyttäanna-stiina.lundqvist@kepa.fikatja.hintikainen@kepa.fiSoste-risteilyllä järjestetty paneelikeskustelu oli osa Agenda 2030 -keskustelutilaisuuksien sarjaa.