Tavoite kirkkaana läpi hankkeen

Kehitysviestintä- ja globaalikasvatustukea saaneet järjestöt saivat kehuja innovatiivisuudestaan ja hankkeiden laadusta. Budjetoinnista annettiin kuitenkin pieniä pyyhkeitä.

Teksti: Kirsi Koivuporras-Masuka

Ulkoministeriön antamien kehujen mukaan todistettavasti innovatiivinen, miltei 30-päinen joukko kehitysviestintä- ja globaalikasvatustukea saaneiden järjestöjen edustajia polkaisi hankekauden käyntiin Kepan kick off -tilaisuudessa keskiviikkona.Ministeriötä edustanut Anita Honkanen kansalaisjärjestöyksiköstä välitti järjestöille kehut myös tämänvuotisten hankkeiden yleisesti hyvästä tasosta.Hankehakemukset arvioi tänä vuonna ministeriön ulkopuolinen asiantuntijataho, jonka lausuntojen pohjalta ministeriö teki päätökset. Tukea sai 77 järjestöä, joiden joukossa on yhdeksän ensimmäistä kertaa tukea saavaa.Kokonaishakijamäärästä vain 17 jäi ilman tukea, mutta monen kohdalla budjettia höylättiin.”Päätimme, että teemme mieluummin leikkauksia budjetteihin, kuin jätämme hakijoita kokonaan ilman tukea”, totesi Honkanen.Järjestöjen ministeriöltä saamat huomautukset koskivatkin nimenomaan budjetointia.”Kannustamme, että järjestöt kiinnittäisivät huomiota siihen, että niillä on toteuttamiseen tarvittavat resurssit, ja että budjetti on realistinen. Palkkojen ja palkkioiden tulee olla kohtuullisia, niihin teimme hakukierroksella eniten leikkauksia”, kertoi Honkanen.Kepan taloussuunnittelija Sarianne Palmula antoi tilaisuudessa vinkkejä budjetointiin.”Ajatus, josta kannattaa lähteä liikkeelle on se, että budjetti on yhtä kuin toimintasuunnitelma euroina. Tärkeitä ovat budjetin tarkkuus, selkeys ja riittävät muistiinpanot, että itse tiedetään, mihin budjetin laskelmat perustuvat.”Budjetin nyrkkisääntö on, että myös ulkopuolisen pitää pystyä sitä lukemaan ja tulkitsemaan. Kirjanpitäjän taas olisi hyvä olla mukana hankkeen alusta lähtien. Palmula kehotti myös miettimään budjettia laatiessa, ovatko kustannukset järkevällä tasolla tavoiteltaviin tuloksiin nähden.”Kaikki luvut pitää pystyä perustelemaan. Ensin mietitäänkin, mikä on hankkeen tarkoitus ja tavoite. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää tiettyä toimintaa, joka taas vaatii x-määrän resursseja.”Honkanen toi tilaisuuden aikana myös esiin muutamia vinkkejä, jotka hankkeita toteuttavien järjestöjen kannattaa laittaa korvan taakse. Hankkeen tavoite kannattaa pitää kirkkaana koko toiminnan ajan, sillä toiminnan pitää vastata hakemuksessa esitettyä.Jos näyttää siltä, että hankkeen toimintoja on tarpeen muuttaa, tulee ministeriöltä pyytää etukäteen lupaa tuen käyttötarkoituksen muutoksesta. Hanketta raportoidessa kuluerittelylomakkeen ja hakemuksen yhteydessä jätetyn budjetin tulisi vastata toisiaan.Kehitysviestintä- ja globaalikasvatustuella tuotetut aineistot pitää toimittaa ulkoministeriöön. Lisäksi ministeriö toivoo saavansa ajoissa kutsun tuella järjestettäviin tilaisuuksiin, että sillä on mahdollisuus vierailla hankkeissa.