Ompelukoneen käyttämistä.
Kehitysyhteistyöllä tuetaan esimerkiksi naisten toimeentuloa. Kuvituskuva. Kuva: stefaniegiglio IStock

Tätä 35 miljoonaa euroa tarkoittaa kehitysyhteistyössä

Suomen varsinaiseen kehitysyhteistyöhön kohdistuu 35 miljoonan euron leikkaukset vuodesta 2023 alkaen. Listasimme konkreettisin esimerkein, mitä summalla saa aikaan kehitysyhteistyössä.

Teksti: Mika Niskanen Kuva: stefaniegiglio IStock

Mitä kehitysyhteistyössä saa aikaan 35 miljoonalla eurolla? Tämän suuruinen leikkaus kohdistuu Suomen varsinaiseen kehitysyhteistyöhön vuodesta 2023 alkaen.

Listasimme 3+5 havainnollistavaa esimerkkiä, mitä summalla saa aikaan kehitysyhteistyössä.

Esimerkit on laskettu suomalaisten järjestöjen ja niiden kumppanien tekemän kehitysyhteistyön perusteella. Lisätietoja laskentamenetelmästä tekstin lopussa.

Laadukasta opetusta 350 000 lapselle

Kolmen luokkahuoneen rakentaminen maksaa noin 34 500 euroa Ugandassa, eli yksi luokkahuone kustantaa noin 11 500 euroa. Monilla alueilla yhdessä luokkahuoneessa opiskelee yli sata oppilasta. Lähde: Kirkon Ulkomaanapu.

Yrittäjyyskoulutus 1,4 miljoonalle nuorelle

Yhden nuoren osallistuminen yrittäjyyskoulutukseen kustantaa noin 25 euroa Somalimaassa. Nuoret saavat koulutuksesta tietoa yrityksen perustamiseen ja toimeentulon hankkimiseen. Lähde: Solidaarisuus.

Rokotuksia 59 miljoonalle ihmiselle perussairauksia vastaan

Yksi rokote perussairauksia, kuten poliota, jäykkäkouristusta ja tuhkarokkoa vastaan kustantaa noin 0,59 euroa. 14 prosenttia maailman väestöstä ei ole vielä saanut rokotteita perussairauksia vastaan. Lähde: UNICEF.

875 rauhan neuvottelukierrosta

Yksi rauhan neuvottelukierros maksaa noin 40 000 euroa. Lähde: CMI.

Teiniraskauksia ehkäisevää neuvontaa 7 miljoonalle tytölle 

Neuvonta kolmelle tytölle teiniraskauksien ehkäisemiseksi kustantaa noin 15 euroa. Teiniraskauksien määrä on kasvanut koronapandemian seurauksena. Lähde: Fida International.

Palkataan 24 000 koulutettua opettajaa

Yhden opettajan kuukausipalkka Ugandassa on noin 1 475 euroa. Täten 35 miljoonalla eurolla voisi palkata noin 23 700 koulutettua opettajaa vuoden ajaksi. Luokkakoot ovat Ugandassa suurempia kuin esimerkiksi Suomessa. 

1,4 miljoonaa lasta pääsee terveystarkastukseen

Pienen lapsen terveystarkastus aliravitsemuksen tunnistamiseksi ja hoitamiseksi maksaa noin 25 euroa. Lähde: Plan International Suomi.

7 miljoonaa kätilöä saa koulutuksen kuukautisterveydestä

Kätilön koulutus kuukautisterveydestä kustantaa viisi euroa. Lähde: Plan International Suomi.

Miten luvut laskettiin?

Luvut on laskettu kertaamalla järjestöjen tekemän todellisen kehitysyhteistyön vaikutuksia. Tarkoituksena on havainnollistaa, mitä 35 miljoonaa euroa merkitsee yhden konkreettisen vaikutuksen osalta. Todellisuudessa kehitysyhteistyön eri osa-alueet ja vaikutukset linkittyvät vahvasti toisiinsa. Lisäksi todelliset kustannukset ja vaikutukset vaihtelevat maittain sekä alueittain. Nämä luvut on laskettu yksittäisten esimerkkien kautta. 

Esimerkkejä laskentamenetelmästä alla.

Esimerkki 1: Luokkahuoneita Ugandassa

Yhden luokkahuoneen rakentaminen maksaa Ugandassa noin 11 500 euroa. Monilla alueilla yhdessä luokkahuoneessa opiskelee yli sata oppilasta. Tilat takaavat osaltaan mahdollisuuden laadukkaaseen opetukseen yhdessä esimerkiksi opettajien kouluttamisen kanssa. Laskussa arvioitiin, kuinka monta yksittäistä luokkahuonetta saisi rakennettua tällä kustannusarviolla 35 miljoonalla eurolla. Lisäksi arvioitiin, kuinka moni lapsi pääsisi tämän ansiosta kouluun ja laadukkaan opetuksen piiriin. Lopputuloksena on 350 000 lasta. 

Esimerkki 2: Rokotteita perussairauksia vastaan

Yksi rokote perussairauksia, kuten poliota ja tuhkarokkoa vastaan, kustantaa UNICEFin arvion mukaan 0,59 euroa. Tämän luvun avulla kerrattiin, kuinka monta rokotetta 35 miljoonalla eurolla saisi hankittua. Lopputuloksena on yhteensä 59 miljoonaa rokotetta. 

Korjaus 19.5. klo 15.15: Korjattu Solidaarisuuden esimerkkiä. Yrittäjyyskoulutusta tarjotaan nuorille. Tekstissä kerrottiin aiemmin, että koulutusta tarjotaan naisille.

Kuvituskuva.

Tiedote19.05.2021

Järjestöt kritisoivat 35 miljoonan euron leikkausta kehitysyhteistyöhön: ”Hätä on kasvamassa”

Suomen varsinaiseen kehitysyhteistyöhön kohdistuu 35 miljoonan euron leikkaus vuodesta 2023 alkaen. Kehitysjärjestöt peräänkuuluttavat, että nyt ei ole aika leikata maailman köyhimmiltä.

Lue lisää »