Tansanian talous kasvaa, mutta ihmiset eivät hyödy

Tansaniassa julkaistiin tänään Afrobarometri, joka mittaa ihmisten tyytyväisyyttä maan taloustilanteeseen ja julkisiin palveluihin. Tansanian talous kasvaa noin seitsemän prosentin vuosivauhtia, ja maa on siksi yksi mantereen ja maailman nopeiten kasvavista talouksista.

Teksti: Eva Nilsson

Kasvun hedelmät eivät kuitenkaan kantaudu kaikille. Barometrin mukaan ihmisten käsitykset maan taloustilanteesta ovat huonontuneet huomattavasti menneen kymmenen vuoden aikana. Jopa 70 prosenttia tansanialaisista on tyytymättömiä nykyiseen taloustilanteeseensa ja elinolosuhteisiinsa. Vastaava luku oli vain noin 40 prosenttia vuonna 2003. Tyytymättömien määrä vastaa alle kahdella dollarilla päivässä elävien lukumäärää.Kriittisyyden lisääntyminen johtuu tutkimuksen mukaan erityisesti kolmesta tekijästä: julkisten palvelujen huonosta laadusta, lisääntyneestä korruptiosta ja julkisten menojen avoimuuden puutteesta.Tutkimuksessa tiedusteltiin ihmisten tyytyväisyyttä julkisiin terveys-, koulutus- ja vesipalveluihin. Tyytyväisyys niitä kaikkia kohtaan on laskenut. Vielä vuonna 2003 noin 70 prosenttia maan väestöstä oli tyytyväisiä saamiinsa terveyspalveluihin. Vuonna 2014 luku oli vain 46 prosenttia.* * *Barometrin julkistustilaisuudessa käytiin paljon keskustelua siitä, mistä tulokset johtuvat. Monet nostivat esille elämänlaadulliset muutokset. Ihmisillä ei ole enää varaa peruselintarvikkeisiin, vesikatkot voivat olla monen päivän pituisia, koulutus on maksullista.Samalla väestö kasvaa ja liikkuu maaseudulta kaupunkeihin. Maailmanpankki on arvioinut, että vuonna 2030 puolet maan väestöstä asuu kaupungeissa. Toisaalta tällä hetkellä vielä noin 70 prosenttia väestöstä saa elinkeinonsa maanvilijelystä, eikä maataloussektorilla ole juurikaan nähty kasvua.Selvää on kuitenkin, ettei suuri talouskasvu ole kohentanut Tansanian enemmistön elinolosuhteita, tai ainakaan heidän oma käsityksensä elinolosuhteistaan ei ole parantunut, päinvastoin.Suomessa ja YK:n uusia kehitystavoitteita neuvoteltaessa puhutaan usein talouskasvun pönkittämisestä kehityspolitiikalla. Faktat monesta maasta kertovat kuitenkin toista tarinaa. Talouskasvun sijaan kehityspolitiikan tavoitteeksi tulisi asettaa eriarvoisuuden kitkeminen, jotta ihmisten enemmistön hyvinvointi kohenisi.Katso barometria koskeva esitys pdf-tiedostona.