Syksyn koulutuskalenterin herättämiä ajatuksia

Moniin epäkohtiin ja pulmiin haetaan usein ratkaisua koulutuksella. Kepan järjestämissä avoimissa koulutuksissa käsitellään myös vaikeita aiheita, kuten kehitysyhteistyöhankkeissa huomioitavia sosiaalisia käytänteitä, köyhyyttä ja epäoikeudenmukaisuutta.

Teksti: Matti Cantell

Samoin koulutuksissa tarkastellaan keinoja edistää kokemuksia ja taitoja, jotka muuttavat globaalia ja paikallista epätasa-arvoa ja eriarvoisuutta täällä Suomessa. Ongelmien ja haasteiden keskellä pääpaino on kuitenkin etsiä rakentavia ratkaisuja erilaisten järjestöjen hankkeiden ja toimien tukemiseksi.
Tärkeä osa Kepan koulutuksia on osallistujien kokemusten ja näkemysten vaihdolla, joka auttaa käsiteltävien asioiden omaksumista ja oppimista. Osallistujien koulutuspalautteesta voi usein lukea, miten muiden kokemukset ovat osa koulutuksen parasta antia.
Kepan syksyllä tarjoamien avointen koulutusten tarjontaan kuuluvat uutuutena muun muassa temaattiset iltapäiväkoulutukset ”Kuinka vaikutan” -näkökulmalla liittyen ilmastonmuutokseen, yritysvastuupolitiikkaan ja kansainvälisiin huippukokouksiin sekä perinteiset kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelun ja toteutuksen KEHY-avaimet.
Syksyn koulutustarjontaa tarkastellessani on mukava todeta Antti Turkan palaavan Tansaniasta koulutussuunnittelijaksi Kepan Helsingin toimistoon. Antti on toiminut pari vuotta hankeneuvojana Dar-es-Salamissa. Nämä kokemukset varmasti välittyvät erilaisissa yhteyksissä ja on kiinnostavaa oppia, miten paikallisen kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen ja vaikuttaminen nivoutuvat suomalaisten järjestöjen kumppaneidensa kanssa toteuttamiin kehyhankkeisiin.
***
Tutustu Kepan syksyn 2011 koulutuskalenteriin ja ilmoittaudu!
Tiedätkö hyvän kouluttajan tai koulutusaiheen, jota ei ole toistaiseksi tarpeeksi käsitelty koulutuksissa? Puuttuuko koulutustarjonnasta jotain?
Ota yhteyttä ja ehdota. Me Kepan koulutussuunnittelijat ja kurssisihteeri otamme läpi vuoden mielellämme vastaan ehdotuksia koulutusaiheista, innostavista kouluttajista ja koulutusten kehittämisestä.
***
Kepa korvaa matkakuluja pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tuleville edullisimmalla julkisella kulkuneuvolla. Matkakorvaus suoritetaan jälkikäteen matkalaskua vastaan, jonka saat kurssilla. Korvaus maksetaan yli 17 euron osalta kotipaikkakunnan ja kurssipaikan väliseltä meno-paluumatkalta (ei kaupunkien sisäisiä matkoja).
HUOM! Kepa ei maksa enää ilmastosyistä omalla autolla tehdystä matkasta muuten kuin erittäin painavasta syystä. Auton käytöstä on sovittava etukäteen.