Brittiläinen kampanja suuryritysten harjoittamaa verovälttelyä vastaan. Kuva: Brittiläinen kampanja suuryritysten harjoittamaa verovälttelyä vastaan.

Suuryhtiöiden verojalanjälki läpinäkyväksi

Yritysten julkisesta veroraportoinnista on paljon hyötyä, kun taas haittapuolia on hyvin vähän.

Teksti: Lyydia Kilpi Kuva: John Cooper

EU:n neuvosto otti tiistaina askeleen eteenpäin päättäessään, että suuryritysten on vastaisuudessa raportoitava maakohtaiset tiedot muun muassa veroistaan, voitoistaan, tytäryhtiöistään ja työntekijämääristään. Raportointi auttaa paljastamaan veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun ja puuttumaan siihen. Tiedot eivät kuitenkaan ole tulossa kansalaisten vaan ainoastaan veroviranomaisten ulottuville.On tärkeää, että maakohtaisista raporteista tehdään julkisia. Näin tietoa voivat käyttää päättäjät, kansalaiset ja toimittajat, myös kehitysmaissa joissa toimii EU-alueen yrityksiä. Kehitysmaat eivät hevin pääse mukaan viranomaisten väliseen automaattiseen tietojenvaihtoon, sillä niiden hallinnolliset järjestelmät eivät täytä vaadittuja kriteereitä.***Julkisesta raportoinnista olisi paljon hyötyä niin Suomelle kuin kehitysmaillekin. Haittapuolia on taas hyvin vähän. Pyydetyt tiedot eivät ole kilpailusalaisuuksia. Julkisuus ei myöskään toisi lisäkuluja, sillä tietoja aletaan kerätä joka tapauksessa.Aggressiivista verosuunnittelua harjoittavalle yritykselle on toki kiusallista paljastaa kikkailunsa mittakaava, mutta kuluttajilla ja kansalaisilla on oikeus tietää, toimivatko yritykset lain hengen ja kirjaimen mukaisesti.***Julkisuuden lisäksi on tärkeää, että raportointi on kattavaa. Neuvoston tiistaina hyväksymä malli kattaa vain yritykset, joiden liikevaihto on yli 750 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä jättää ulkopuolelle jopa 90 prosenttia monikansallisista yrityksistä.Komissio keskustelee 12. huhtikuuta julkisen maakohtaisen raportoinnin vaikutuksista tehdystä arviosta ja lähtee mahdollisesti viemään asiaa eteenpäin. Toivomme, että komissaari Katainen toimii läpinäkyvyyden lisäämisen puolesta puoltamalla ehdotusta ja että Suomen hallitus ajaa EU:n neuvostossa tehokasta ja vaikuttavaa verovälttelyn vastaista sääntelyä.Lue komission veronkierron vastaista pakettia käsittelevä blogi EU tarttui verovälttelyyn silkkihansikkain.