Lasikatto

Suurten päätösten hetki syyskokoukselle 27.11. – kohti uutta kattojärjestöä?

Kepan jäsenet pääsevät päättämään, ryhdytäänkö Kehyksen kanssa rakentamaan uutta, yhteistä kattojärjestöä.

Teksti: Timo Lappalainen Kuva: Glen Scott

Tämän vuoden syyskokous ei olekaan ihan tavanomainen kokous. Toki kokous käsittelee yhdistyksen toiminnan kannalta keskeiset päätösasiat kuten toimintasuunnitelman vuodelle 2018 ja sille laaditun talousarvion. Sen lisäksi tämänvuotisessa kokouksessa Kepalle valitaan uusi puheenjohtaja ja hallitus.

Kokouksen tärkein ja ehkä jopa historiallinen hetki kuitenkin koetaan, kun Kepan jäsenet pääsevät päättämään, ryhdytäänkö rakentamaan Kehyksen kanssa uutta, yhteistä kattojärjestöä.

Tähän päätöstilanteeseen ei ole tultu vahingossa.

Vuonna 2010 Kepa ja Kehys allekirjoittivat yhteistyösopimuksen, jossa sovittiin työnjaosta hyvin yleisellä tasolla. Samalla todettiin jo silloin, ettei työtä voi jaotella maantieteellisten rajojen pohjalta. EU-politiikka on Suomen sisäpolitiikkaa.

Reilut viisi vuotta myöhemmin jäsenedustajien työryhmä suositti jäsenistön näkemysten kartoitusta ja selvitystä tarkoituksenmukaisimmasta tavasta järjestää kehitysjärjestöjen yhteistyö ja koordinaatio.

Selvitys sitten osoitti, että enemmistö haastatelluista jäsenjärjestöistä piti Kepan ja Kehyksen yhdistymistä parhaimpana vaihtoehtona. Viime kesänä palkattiin yhdistymisprosessin fasilitaattori ja perustettiin yhdeksän jäsenjärjestöedustajan työryhmä laatimaan suositukset molempien yhdistysten hallituksille. Ja lopulta molempien järjestöjen hallitukset päättävät 9.11 esityksestään syyskokoukselle uuden kattojärjestön rakentamisesta ja Kepan ja Kehyksen yhdistymisestä.

* * *

Uusi kattojärjestö yli 300 suomalaiselle kehitysjärjestölle? Mitä tapahtuu Kepalle ja kehitysjärjestöjen EU-yhdistykselle? Miten sen ja Kepan voimat ja vahvuudet tulisi yhdistää? Mitä uuden kattojärjestön pitäisi tehdä – yksin tai yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa?

Näiden aiheiden ja päätösten kimppuun pääsevät jäsenjärjestöt syyskokouksessa 27.11.

Elämme siis historiallisia aikoja.

Jäsenjärjestötyöryhmä ja sitä edeltäneet konsultaatiot Kepan ja Kehyksen yhteisten jäsenjärjestöjen kanssa ovat osoittaneet, että muutokset toimintaympäristössä pakottavat etsimään kehitysmaaliikkeelle uuden kodin ja koordinaatiopisteen.

”Jos Kepaa ei olisi, niin meidän pitäisi keksiä uudestaan Kepa”, totesi yhden suurehkon jäsenjärjestön toiminnanjohtaja taannoin kevätkokouksessa Hämeenlinnassa. Suomalaiset kehitysjärjestöt vähentävät köyhyyttä ja eriarvoisuutta, kuten viimeaikaiset evaluaatiot todistavat. Niiden osaamisen yhdistäminen ja toimintaedellytysten puolesta puhuminen edellyttävät vahvaa ja toimivaa yhteistyö- ja kattojärjestöä.

Nyt tarvitaan sinun jäsenjärjestösi johtajuutta ja vahvaa tahtotilaa. Tervetuloa omistamaan, vaikuttamaan ja rakentamaan tulevaisuutta!

Syyskokous 2017
Muutoshankkeen seurantasivu