2017-05-sote

Sote-vinkki hallitukselle

Verovastuullisuus haltuun, muistuttaa Lyydia Kilpi hallitukselle laatimassaan avoimessa kirjeessä.

Teksti: Lyydia Kilpi Kuva: Timo

Hyvä Suomen hallitus,

Soten valinnanvapausmallissa teillä on valmisteltavananne laaja paketti, jossa verovastuullisuuden turvaaminen on vain pieni osa. Tuskin kuitenkaan haluatte, että yksityinen yritys käärii julkisia palveluita tuottamalla voittoja, jotka se siirtää veroparatiisiin. Siksi tarjoan teille helposti toteutettavan vinkin avoimuuden ja verovastuullisuuden edistämiseksi.

Valmistelussa on noussut esiin tarve arvioida ja vertailla eri palveluntuottajien veronmaksun vastuullisuutta. Tähän mennessä esitetyt valinnanvapauslain luonnokset eivät kuitenkaan vastaa lainkaan tähän tarpeeseen. Sen arvioiminen, harjoittaako yritys aggressiivista verosuunnittelua, edellyttää vähintään maakohtaisesti eriteltyjä tietoja maksetuista veroista sekä toiminnan luonteesta ja laajuudesta.

Yksinkertaisimmin asian voisi ratkaista edellyttämällä, että kansainvälisesti toimivat yritykset julkaisevat koostaan riippumatta verotusmenettelylain 14 § e:ssä mainitut tiedot eli niin sanotun maakohtaisen raportin. Nämä tiedot on suuryritysten joka tapauksessa toimitettava veroviranomaisille tästä vuodesta alkaen. Maakohtainen raportti sisältää tiedot esimerkiksi tuloista, voitoista, tuloverosta, omasta pääomasta ja työntekijöiden lukumäärästä yrityksen jokaisen toimintamaan osalta eriteltynä.

Tämän saman vinkin on teille tarjonnut myös kansanedustaja Veera Ruoho (ps) kirjallisessa kysymyksessään. Hienoa, että ministeri Rehula lupasi vastauksessaan, että asiaan tartutaan.

Vero- ja taloustietojen raportointi ei tietenkään itsestään johda vastuulliseen veronmaksuun. Mikäli kuitenkin sote-uudistusta lähdetään rakentamaan valinnanvapauden pohjalta, on tärkeää, ettei laki jää tältä osin liian ohueksi.

Ystävällisin terveisin,

Lyydia Kepasta