Someviestintä lentoon suunnittelemalla

Sosiaalinen media ei ole enää järjestöille uusi juttu, mutta suunnitelmallisuudella somesta voi saada vielä enemmän irti.

Teksti: Iina Leppäaho

Sosiaalinen media tarjoaa järjestölle paljon mahdollisuuksia. Eniten siitä saa irti suunnittelemalla huolella, mitkä järjestön tavoitteet ovat. Tämä säästää myös resursseja, kun ei tarvitse hötkyillä joka suuntaan vaan voi satsata prioriteetteihin.Sosiaalisen median käyttöä linjatessa kannattaa miettiä, minkälainen sosiaalisen median läsnäolo sopii omalle järjestöllesi. Lisäksi on hyödyllistä miettiä tarkemmat suunnitelmat yksittäisiin tilaisuuksiin ja kampanjoihin.***Tavoitteet voi johtaa suoraan järjestön perustehtävästä ja viestintälinjauksista – tai yksittäisen tilaisuuden osalta sille asetetuista tavoitteista.Mikä on siis oikea vastaus kysymykseen, pitääkö meidän olla somessa? Pitää, jos se edistää järjestösi tavoitteita.Sosiaalinen media laajenee ja muuttuu koko ajan. Ota selville, missä päin somea liikkuu se kohderyhmä, jonka haluat tavoittaa ja valitse kanavat sen perusteella. Erilaiset kanavat myös sopivat erilaisiin asioihin ja ihmiset käyttäytyvät niissä eri tavoilla. Median käytön tutkimuksista (esimerkiksi ebrand Suomi Oy:n Some ja nuoret tai MTV:n Suomalaisten sosiaalisen median käyttö 2015) saat pohjaa kanavien valintaan.***Oleellista on myös miettiä, minkälaisilla sisällöillä pääset tavoitteisiisi. Haluatko herättää keskustelua, osallistaa, lisätä järjestösi tunnettuutta tai jotain aivan muuta?Tässä vaiheessa vain mielikuvitus on rajana. Käytä omaa asiantuntemustasi järjestösi alasta ja kohderyhmästänne. Apinoi hyviä ideoita muilta. Mitkä ovat sellaisia tahoja, joilta voisit oppia somen käyttöä? Kokeile uutta ja seuraa, mikä toimii.Pelkkä hyvä suunnitelma ei vielä riitä, vaan oleellista on myös viedä se käytäntöön asti. Sovi seuraavaksi käytännöistä ja työnjaosta. Suunnittele sisältöjä päivä- tai viikkotasolla. Mieti, kuka postaa Facebookiin tai seuraa keskustelua Twitterissä.***Suunnitelma on tehty ja laitettu käytäntöön, joten seuraavaksi on aika miettiä, miten seuraat tavoitteiden toteutumista. Mitkä ovat mittarit, joista näet kehittymisen ja milloin tiedät onnistuneesi?Arviointia suunnitellessa on tärkeä palata asettamiinsa tavoitteisiin ja miettiä seurantaa niiden perusteella.Jos tavoittelet Twitterissä keskustelun herättämistä, voit seurata seuraajamäärien, retwiittien ja saamiesi vastausten lisäksi myös tietyillä aihetunnisteilla käytyä keskustelua ja omaa näkyvyyttäsi keskustelijana. Kuinka vaikutusvaltaisia twiittajia sait mukaan ja saitko uusia kohderyhmiä haltuun?Arvioinnissa ja mittaamisessa säännöllisyys on tärkeää. Onnistumisten analysointi on hyvä ottaa osaksi rutiineja.***Sosiaalisen median kanssa ei ole aikaa jäädä laakereilleen lepäämään. Poimi ideoita ja pyri kehittymään jatkuvasti.Sosiaalinen media voi toimia arvaamattomasti, ja jos joku suunnitelma ei tunnu toimivan halutulla tavalla, päätään ei tarvitse hakata seinään loputtomiin. Veetin somekampanjasta voi ottaa oppia siitä, miten ei kannata reagoida, kun asiat alkavat mennä yllättävään suuntaan.Suunnittelu kannattaa kuitenkin, sillä kun pohjatyö on tehty hyvin, on helppo tarvittaessa soveltaa.Sosiaalisen median suunnitteluun on tarjolla tukea Kepan somesuunnittelun sparrausklinikalla 14. huhtikuuta.