Somalian kehityksen avaimet löytyvät rauhasta – eivät öljyinvestoinneista

Somalian kehityksessä ei ole edelleenkään hurraamista. Sota on runnellut maata jo vuosikymmeniä ja saanut monia yhteiskunnan peruspilareita luhistumaan. Somalian järkyttävää tilannetta on turha laskea kehitysavun piikkiin – päin vastoin kehitysyhteistyö on toimiva väline, jolla saadaan aikaan muutosta ja luodaan edellytyksiä rauhalle.

Teksti: Saido Mohamed

Suomen Somalia-verkoston puheenjohtajana ja Kepan hallituksen jäsenenä kannan suurta huolta Nur Mohamedin toiveista alasajaa yksi toimivimmista työkaluista, joilla Somaliaa on onnistuttu kehittämään viime vuosikymmeninä yhä jatkuvasta kriisistä huolimatta.

Suomenkin kehitysyhteistyövaroin Somaliassa rakennetaan tyhjästä peruspalveluja kuten sairaaloita ja kouluja, torjutaan tyttöjen silpomista, haetaan kestäviä tapoja tuottaa energiaa, viljellä maata ja tuottaa ruokaa. Samalla edistetään ihmisten osallisuutta ja kylvetään demokratian siemeniä vakaampia aikoja varten.

***

Etenkin Somaliassa toimivat kansalaisjärjestöt ovat olleet keskeisiä muutoksen tekijöitä ympäristössä, jossa valtioiden välinen toiminta on mahdotonta. Järjestöillä on edellytykset toimia ketterästi myös haastavissa olosuhteissa.

Voin olla ylpeä siitä, että tänä päivänä Suomen somalialaiset vaikuttavat entisen kotimaansa kehitykseen monilla tasoilla juuri kansalaisjärjestöistä käsin. Suomen somalialaisyhteisö on onnistunut toimimaan aktiivisena osapuolena rauhanneuvotteluissa esimerkiksi tuomalla klaaneja yhteen.

Taustalla tässä kaikessa meillä on ollut vahva tuki Kepasta ja oppiminen muilta järjestöiltä. Kepa on tukenut aivan keskeisellä tavalla Suomen somalialaisten järjestöjen perustamista, yhteistyötä ja toimintakykykä.

***

Nur Mohamedin ehdottamat öljyinvestoinnit ovat kaukana kestävästä kehityksestä. Ilmastonmuutoksen ja siitä johtuvien luonnononnettomuuksien torjuminen sekä muutokseen sopeutuminen on välttämätön ja kiinteä osa kehitysyhteistyötä ja köyhyyden poistamista.

Hyvä esimerkki ilmastonmuutoksen huomioivasta kehitysyhteistyöstä ovat Suomen Somalia-verkoston ympäristöhankkeet, joiden pitkän tähtäimen tavoitteena on ihmisten hyvinvoinnin lisääminen aavikoitumista ehkäisemällä. Hankkeet toimivat alueilla, joilla ihmiset ovat täysin riippuvaisia luonnonvaroista ja sateista.

Hankkeita toteuttavat paikalliset somalialaiset kansalaisjärjestöt, jotka tuntevat alueet ja niiden kehitystarpeet perin pohjin. Kaikilta kuudelta alueelta, jotka sijaitsevat ympäri Somaliaa, on tullut vahva viesti ympäristönsuojelun tarpeesta sekä paikallisyhteisöjen ja -hallintojen sitoutumisesta siihen.

Paikalliset ymmärtävät parhaiten ihmisten haavoittuvuuden ympäristöuhkien alla. Pitkittyneestä konfliktista toipuvassa maassa ympäristöpoliittiset ohjelmat ovat aivan alkuvaiheessa, minkä vuoksi kansalaisjärjestöjen tekemä työ ilmastonmuutoksen torjumiseksi on aivan ensiarvoisen tärkeää.

***

Kehitysyhteistyötä tarvitaan yhä epävakaassa maailmassa, jossa valtiot horjuvat ja ilmastonmuutoksen kaltaisten yhteisten ongelmien lasku jää maksettavaksi kaikista heikoimmille.

Suosittelen erittäin lämpimästi tutustumaan järjestöjen työn tuloksiin ja tulemaan mukaan Suomen Somalia-verkoston toimintaan.

Kirjoittaja on Kepan hallituksen jäsen. Hallituksen jäsenet edustavat Kepan jäsenjärjestöjä.