Sanoilla ja sanoituksella on väliä

Kehitysyhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen rahoitusta on päätetty leikata rajusti. Reipasta on ollut myös järjestöjen vastaisku. Leikkauksia on vastustettu nettikirjoittelulla, adresseilla ja joukkotapahtumilla. Ennen eduskuntavaaleja Kepa ja sen jäsenjärjestöt kampanjoivat, jotta hallitusohjelmaan olisi saatu kehitysyhteistyömyönteisiä linjauksia.

Teksti: Ritva Semi

Vuosia Kepa ja sen jäsenjärjestöt ovat yrittäneet nostaa esille ihmisten hätää, kaikkein köyhimmissä maissa, sota- ja kriisialueilla. On korostettu kehitysmaiden huutavaa tarvetta saada tukea koulutus- tai terveydenhuoltopalvelujen järjestämiseen, demokratian kehittämiseen ja naisten ja lasten aseman parantamiseen, ihmisoikeuksien tai ay-oikeuksien vahvistamiseen. Viesti ei ole riittävästi mennyt perille. Miksi?Mielestäni kattojärjestön keskeisin ja merkittävin tehtävä on nyt ottaa entistä vanhempi ja tehokkaampi rooli hyvän ja laadukkaan kehitysyhteistyön merkityksen, vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden puolestapuhujana. Siksi tarvitaan vahvaa poliittista vaikuttamista, tarvitaan näkyvyyttä julkisuudessa, tarvitaan tiedottamista ja rohkeita, uusia pro-aktiivisia kannanottoja, uusia yhteistyökumppaneita. On puhuttava kansalaisille ja päättäjille suoraan ja selkeästi. On kohdattava suurimmat kehitysyhteistyön tarpeellisuuden epäilijät. On mentävä sinne missä epäilijöiden joukko on suurin. Tarvitaan myös entistä enemmän tutkimusta ja selontekoja, kuvakertomuksia ihmisten hädästä ja kehitysyhteistyön vaikuttavuudesta. Työ on tehtävä näkyväksi. Mutta. Sanoituksen ja sanaston on muututtava selkokielelle niin, että sen ymmärtää jokainen.Meillä eri alojen asiantuntijoilla on suuri heikkous, oma slangimme jota ymmärtää vain toinen samanlainen. On viimeinen hetki selkiyttää sanamme ja sanomamme, on pystyttävä kertomaan konkreettisesti, selkeästi laadukkaan kehitysyhteistyön merkityksestä, tuloksista ja vaikutuksista.Tiedätkö, mitä tarkoittaa eksplisiittinen? Synonyymisanakirjan mukaan se tarkoittaa seikkaperäinen tai tarkka. Tämäntapaisia vierasperäisiä sanoja vilahtelee asiantuntijoiden puheessa tämän tästä, mutta miksi?Juuri tuo eräässä kehitysyhteistyöjärjestön tekstissä vilahtanut eksplisiittinen-sana  sai minut tarttumaan näppäimistöön. Aloin pohtia, mikä vika on kauniissa suomen kielen sanassa tarkka tai seikkaperäinen. Minkä lisäarvon vierasperäiset sanat tuovat puheeseemme? Emme kai halua hienostella? Haluammeko pudottaa jonkun keskustelusta? Millaista valtaa halajamme sanoilla?Sanoilla ja sanoituksella on väliä. Sanoilla voit joko sitouttaa ihmiset tai jättää heidät ulkopuolelle. Nyt tarvitaan vahvaa sitoutumista, runsaasti kehitysyhteistyön puolestapuhujia.Tehdään viestimme selkeäksi, näkyväksi, konkreettiseksi, puhuttelevaksi.Kirjoittaja on Kepan varapuheenjohtaja. Kepan hallituksen jäsenet edustavat Kepan jäsenjärjestöjä.