Samanmielisten maiden ryhmä: neuvotteluiden musta hevonen?

Kuluneen vuoden aikana ilmastoneuvotteluihin on astunut uusi tulokas: samanmielisten kehitysmaiden ryhmä eli LMDC (Like Minded Developing Countries).

Teksti: Tuuli Hietaniemi

Moni ryhmän maista on kuulunut vuosien varrella niin Maailman kauppajärjestö WTO:n kuin erinäisten YK-kokousten yhteydessä esiintyneeseen LMG-ryhmään (Like Minded Group). Siihen on tavallisesti laskettu muutama tusina erilaista kehitysmaata joukossaan niin globaalin valtapelin raskassarjalaisia, kuten Kiina, että painoarvoltaan vaatimattomampia edustajia, kuten Nepal.Vanhojen tuttujen kokoonpanojen, kuten pienten saarivaltioiden (AOSIS) tai öljyntuottajamaiden (OPEC) rinnalle noussut ryhmä on sähköistänyt tunnelmaa Dohan neuvotteluiden alla. Ryhmään kuuluvien maiden ilmastopoliittiset kannat kun eivät perinteisesti ole kuuluneet kaikkein edistyksellisimpiin.Ilmastoneuvotteluissa ryhmään lukeutuu Saudi-Arabian kaltaisia, neuvotteluita perinteisesti jarruttaneita öljyntuottajamaita, suuria nousevia talouksia kuten Kiina ja Intia, keskituloisia kehitysmaita kuten Malesia ja Filippiinit sekä Latinalaisen Amerikan ALBA-maita, joihin lukeutuvat esimerkiksi vahvan ideologisista kannoistaan tutut Venezuela ja Bolivia.Kiina isännöi lokakuun puolivälissä LMDC:n ensimmäistä ilmastoaiheista kokousta Pekingissä. Kokouksessa maat listasivat tavoitteikseen ympäristökestävyyden, taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen sekä oikeudenmukaisuuden. Maille on niinikään tärkeää, että YK:n ilmastosopimuksen keskeinen periaate, yhteisen mutta eriytetyn vastuun periaate, säilyy osana tulevia sopimuksia.Keskeisiä kysymyksiä Dohan kokouksessa ovat päätös Kioton sopimuksen toisesta sitoumuskaudesta sekä Balilla luodun LCA-neuvotteluraiteen alle kuuluneiden asiakokonaisuuksien hoitaminen loppuun ennen uudelle, Durbanin toimintaohjelman raiteelle siirtymistä.Nähtäväksi jää, millaisen roolin LMDC ottaa Dohan neuvotteluissa: onko luvassa uusia avauksia vai kapuloita ilmastosovun rattaisiin?YK:n ilmastosopimuksen 18. osapuolikokous (COP18) järjestetään Qatarin pääkaupungissa Dohassa 26.11.–7.12.2012. Lisätietoa Kepan Doha-kokoussivulla.