Ruokakriisi lymyilee ehkä ovella

FAO varoittaa, että edessä voi olla uusi ruokakriisi, jonka taustalla häärää pörssikeinottelu.

Teksti: Esa Salminen

Ruoan hinta on nyt korkeammalla kuin vuoden 2008 ruokakriisin aikana. YK:n ruoka- ja maatalousjärjestö FAO julkaisi tänään köyhille maille oppaan, millaisella politiikalla ruokakriisiä voi koettaa välttää.
FAOn mukaan vuosina 2007-2008 tehtiin poliittisia päätöksiä, jotka helpottivat ehkä ruokakriisiä paikallisesti ja lyhyellä tähtäimellä, mutta olivat vahingollisia ruokaturvalle, ja pahentavat kriisiä nyt. Esimerkiksi jotkut ruokaa tuottavat maat säätivät ruoalle maastavientikieltoja, jotka lisäsivät epävarmuutta ruokamarkkinoilla ja sitä kautta nostivat ruoan hintaa globaalisti.
Kriisin takana eivät kuitenkaan ole yksittäisten maiden ruokapolitiikat, vaan suuremmat seikat, kuten ruoalla keinottelu, joka heilauttelee ruoka-aineiden hintaa ja tekee ruokamarkkinoista epävakaat. FAOn mukaan näyttää siltä, että maailman ruokajärjestelmä on yhä heikompi ja haavoittuvaisempi suurille hintaheilahteluille.
 
FAO:n mukaan ruokafutuureilla keinottelu näyttäisi lisänneen ruoan hintaheilahtelua. Kuva: FAO
Kehitysjärjestö ONE puhui tästä jo tammikuun alussa. Sen maatalousasiantuntija Emily Alpertin mukaan paljoakaan ei ole muuttunut niissä syissä, jotka vuoden 2008 kriisin aiheuttivat:

Huonot sääolot, heikot sadot ja vähemmän ruokaa markkinoilla.
Varakkaammat kuluttajat kasvavissa maissa kuten Kiinassa ja Intiassa osatavat enemmän liha- ja maitotuotteita.
Korkeat öljyn hinnat.
Ruokakasvien käyttäminen polttoaineiksi biopolttoaineina.
Liiallinen spekulaatio.
Vähäiset investoinnit maatalouteen.

Ruuan hintakeinottelu pörsseissä vaatii FAOnkin mukaan tiukempia sääntöjä.
Mutta FAOn mukaan myös kriisien uhkaamat maat tarvitsevat parempia poliittisia linjauksia, jotka paremmin vastaisivat vienti- ja tuontimahdollisuuksia ja suojelisivat maitaan, ja erityisesti maidensa köyhimpiä ihmisiä. Pidemmällä aikavälillä maiden tulisi nostaa maataloutensa tuottavuutta ja monipuolistaa viljelyään tuotteisiin, jotka ovat sekä kilpailukykyisiä että kestäviä, sekä kannustaa ruokavalioiden monipuolistumiseen.

,