Levi Sucre pohtii Kuva: Levi Sucre pohtii

REDD-turvalausekkeet: nättejä lupauksia ja vyötäröfarkkuja

Maailmanpankki, YK:n REDD-metsäohjelma ja kansainväliset ilmastoneuvottelijat haluavat turvata alkuperäiskansojen oikeudet turvalausekkeiden avulla.

Teksti: Kirsi Chavda Kuva: Kirsi Chavda / Kepa Nicaragua

Hallitusten väliset ilmastoneuvottelijat ovat esimerkiksi sopineet ”tukevansa sitä, että alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen jäsenten tietämystä ja oikeuksia kunnioitetaan ottamalla huomioon relevantit kansainväliset velvoitteet, olosuhteet ja kansalliset lait sekä se, että YK:n yleiskokous on hyväksynyt YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen”.”Nättejä toiveita”, summaa costaricalainen alkuperäiskansajohtaja Levi Sucre esitellessään bribri- ja cabécar-kansojen työpajassa taulukon REDD-hankkeiden turvalausekkeista. Hankkeet tähtäävät metsäkadosta johtuvien ilmastopäästöjen hillitsemiseen.Tuhannen taalan kysymys onkin se, miten lausekkeet saadaan jalkautettua todelliseksi käytännöksi: alkuperäisyhteisöjen säännöiksi, kansallisiksi laeiksi, asetuksiksi ja osaksi arkista yhteiskuntapolitiikkaa.Costa Ricassa on päätetty yrittää tosissaan. Kolmasosa Maailmanpankin hallinnoiman Forest Carbon Partnership Facilityn tuesta maan REDD+ -strategian laatimiselle käytetään alkuperäiskansojen itse keskuudessaan tekemiin konsultaatioihin.* * *Costa Rican REDD-strategian valmistelusta vastaavat viranomaiset esittelevät bribrien ja cabécarien työpajassa, miten kansallista strategiaa rakennetaan ja mitä turvalausekkeet tarkoittavat. Yksi kuulija tiedustelee, miten suuren luokan energiahankkeiden uhkaan puututaan. Viranomainen vastaa, että ne eivät kuulu tähän asiaan.Sucre nousee tulkitsemaan keskustelua. ”Meidän maailmannäkemyksen mukaan megahankkeet ovat osa REDDiä, elämä on kokonaisuus. Ja mepä aiomme toteuttaa REDD-konsultaatiomme niin, että kaikki yhteisöjemme esiin nostamat asiat otetaan mukaan.” Viranomainen on hiljaa.Päivän aikana bribrit ja cabécarit kokoavat oikeuksiensa toteutumiseen liittyviä huolia: maanomistukseen ja alkuperäiskansoihin kuulumattomien asukkaiden aseman selventäminen, koulutus- ja terveyspolitiikka, sanitaatio, asuminen, alkuperäiskansojen territorioiden autonomisen hallinnon kehittäminen, perinnelääketiede, alkuperäiskansojen naisten maailmankatsomus, kulttuurisensitiivinen maanviljely ja turismi, päihdeongelmat, suojelualueet, megaprojektit, alkuperäiskansoille räätälöity ekosysteemipalveluohjelma, metsänhoito, alkuperäiskansojen oikeuskäytännöt ja neuvotteluasemien tasavertaisuuden takaaminen.Eräällä bribri-rouvalla on vielä yksi huoli mielessä: miksi kaupoissa ei myydä naisille vyötäröön asti ulottuvia housuja? Sekin kirjataan listaan: alkuperäiskansojen kulttuurien katoaminen valtaväestön propagandan johdosta.Ainekset Costa Rican REDD-strategian turvalausekkeiksi alkavat muotoutua.***Samaan aikaan myös Meksikossa valmistellaan kansallista REDD-strategiaa. Siitä vastaava metsäviranomainen on jo kirjoittanut dokumentin alustavan version. Varsinainen intressiryhmien konsultaatio tehdään vasta, kun strategia on viimeistä silausta vaille valmis.Meksikon strategian nykyisessä versiossa on jo määritelty, mitä turvalausekkeet tarkoittavat. Yhteisömetsätalouden harjoittajien verkoston Red MOCAFin koolle kutsumassa työpajassa kauniiden toiveiden tasolle jääviä määritelmiä ei niellä. Osallistujien mukaan turvalausekkeiden pitää ainakin suojella paikallisyhteisöjen oikeuksia, ennaltaehkäistä riskejä, lievittää vahinkoja ja olla laillisesti sitovia. Määritelmään pitää sisältyä territorion käsite.Osallistujat povaavat REDD-strategian pitävän sisällään paljon riskejä, joita vastaan tulee laatia turvalausekkeita. Yhteismaanomistus ja maankäytön suvereenius saatetaan mitätöidä, korruptio kukoistaa, aiemmat maa- ja metsätalousohjelmat vesittyvät, pienviljelijät ja alkuperäiskansat syrjäytyvät päätöksenteossa, REDD-ohjelmien tulot valuvat muualle kuin metsänomistajille, riippuvuus ulkopuolisista asiantuntijoista kasvaa, turvalausekkeita ei toimeenpanna tai ne ovat epämääräisiä, konsultaatio tehdään puutteellisesti, kielenkäyttö on korkealentoista, lainsäädäntöön luodaan ristiriitaisuuksia ja megaprojektit etenevät.* * *Costa Rican, Meksikon ja muiden Väli-Amerikan maiden yhteisömetsätalouden harjoittajat eivät suostu sivustakatsojiksi mailleen pyrkivissä REDD-prosesseissa. He haluavat taivuttaa ne palvelemaan omaa elämänkatsomustaan ja ympäristön kannalta kestävää toimeentuloaan.Keskustelua jatketaan alueellisen yhteisömetsätaloustoimijoiden verkoston, Mesoamerican Alliance of People and Forestsin järjestämässä Väli-Amerikan suojelualueiden kongressin varjotapahtumassa 17.-18. maaliskuuta Costa Ricassa. Tapahtumaa voi seurata suorana netissä.