Rahoitusinfossa kuultiin vähemmän tunnetuista määrärahoista

Kepan rahoitusinfotilaisuudessa marraskuun alussa osallistujia mietityttivät erityisesti ministeriöiden eri käytännöt ja omarahoituksen osuus.

Teksti: Anu Tyvijärvi

Rahoitusinfossa esitellyt opetus- ja kulttuuriministeriön, ulkoministeriön ja CIMO:n määrärahat olivat monelle entuudestaan vieraita. Yksi näistä on ulkoministeriön myöntämä kulttuuriyhteistyön tuki, jota voi hakea kehitysmaissa toteutettaviin kulttuurihankkeisiin.
”Kulttuuriyhteistyön tukea ei monikaan järjestö ole vielä osannut hakea”, totesi Outi Hakanen ulkoministeriöstä. ”Toisaalta määrärahat ovat varsin rajalliset.”
Perinteisesti järjestöt ovat hakeneet ulkoministeriöltä tukea kehitysyhteistyöhankkeisiin sekä viestintä- ja kehityskasvatukseen. Rahoitusinfolla pyrittiin avaamaan järjestöjen silmät myös muille rahoitusvaihtoehdoille, erityisesti mitä tulee globaalikasvatukseen.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustuksia monenlaiselle järjestötoiminnalle. Tarjolla on sekä yleisavustuksia että hankekohtaisia erityisavustuksia. Potentiaalisia määrärahoja globaalikasvatusjärjestöille ovat muun muassa avustukset rasisminvastaiseen työhön ja rauhankasvatukseen.
Avustuskäytännöt eri rahoittajien välillä ovat melko erilaisia. Kun ulkoministeriön tukia voivat hakea vähintään kaksi vuotta rekisteröityneinä olleet järjestöt, opetus- ja kulttuuriministeriön puolella vastaavaa rajoitusta ei ole. Lisäksi hakuajat ja -lomakkeet vaihtelevat suuresti.
Eroavuuksia on myös omarahoitukseen liittyvissä ohjeissa. ”Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksia haettaessa omarahoitus voi koostua myös hankkeen tuottaman tuotteen myyntituloista”, muistutti Mikko Cortés Téllez opetus- ja kulttuuriministeriöstä.
”CIMO:n Kansalaisten Eurooppa -ohjelmassa omarahoitus ei saa koostua muusta Euroopan unionilta saatavasta rahasta”, kertoi Mauri Uusilehto CIMOsta. Ulkoministeriön avustuksissa omarahoitukseen ei puolestaan voida laskea muuta julkista tukea tai hankkeen tuottamien materiaalien myyntituloja.
Avustuksia myöntävien tahojen viesti järjestöille on erilaisista käytännöistä huolimatta selvä. Hyvä hakemus erottuu joukosta, kun se sisältää toteuttamiskelpoisen suunnitelman ja realistisen talousarvion.
Järjestöjä kehotettiin selvittämään rahoitustahojen verkkosivuilta, minkä suuruisia summia ja millaisiin hankkeisiin rahaa on aiempina vuosina myönnetty. Tämä antaa suuntaa myös oman hakemuksen laatimiseen.
Kepan rahoitushakukoneella voi etsiä järjestölleen sopivaa rahoitusta. Sivulle on koottu tietoa kehitysyhteistyön, globaalikasvatuksen, vaikuttamistoiminnan ja viestinnän kannalta keskeisistä rahoituslähteistä. Hakuajat ja tarkemmat ohjeet kannattaa aina tarkistaa suoraan rahoittajan verkkosivuilta.
Lisätietoja

CIMO
Opetus- ja kulttuuriministeriö (avustukset ja palkinnot)
Ulkoministeriö / Kulttuuriyhteistyön tuki