Rahankeräyksen käytännöt ja käsitteet selviksi

Järjestöt toivovat hakemusten nopeampaa käsittelyä ja selvyyttä verkossa tapahtuvaan keräämiseen.

Teksti: Anna-Sofia Joro

Kepassa käytiin 14.2. vilkasta keskustelua rahankeräysluvista. Yhteistyössä Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n kanssa järjestetty tilaisuus toi paikalle yli 75 osallistujaa.
Poliisihallituksen lupaviranomaistoiminnasta ja rahankeräyslupien edellytyksistä tilaisuudessa kertoivat arpajaishallintopäällikkö Jouni Laiho, ylitarkastaja Henna Salmi ja suunnittelija Henni Paajanen.
Keskustelua herättivät etenkin verkossa tapahtuva kerääminen ja sen ehdot sekä hakemusten pitkät käsittelyajat ja neuvonnan puute.
***
Internet tarjoaa uusia mahdollisuuksia järjestöjen rahankeräykseen, mutta se saatetaan edelleen kokea uhkaksi. Poliisihallituksen onkin mietittävä linjaustaan internetin hyödyntämiseen. Epäselvyyksiä liittyy esimerkiksi nettimainonnan, bannereiden ja sosiaalisen median käyttöön rahankeräyksessä.
Nykytilanteessa poliisihallitus esimerkiksi haluaisi saada järjestöiltä listat kaikista verkkosivuista, joilla lahjoittamiseen liittyviä bannereita esitetään. Tämä ei miellytä järjestöjä, ja on käytännössä mahdotonta esimerkiksi kelluvien banneripaikkojen vuoksi.
Ylipäänsä tarve jatkokeskustelulle verkkoon liittyvästä keräämisestä ja nettiympäristöstä on suuri.
Poliisihallitus kertoi myös rahankeräyksessä havaitsemistaan puutteista, joita ovat esimerkiksi toimeenpanijan käyttäminen ilman lupaa, keräyksen aloittaminen ennen hakemuksen tekemistä tai luvan saamista tai keräyksen jatkaminen luvan päättymisen jälkeen esimerkiksi verkossa. Lisäksi saatetaan käyttää keräystapoja, joita ei ole määrätty keräysluvassa.
Poliisihallituksen mukaan myös keräystarkoituksen suhteen on ollut epäselvyyksiä. Yksi ongelma on, että keräyksestä annetaan paikkaansa pitämätön mielikuva. Jos esimerkiksi sanotaan, että kerätään rahaa yhdelle ihmiselle tai eläimelle, rahat eivät voi päätyä yhteiseen kassaan.
***
Järjestöjen kannalta keskeisin ongelma tällä hetkellä ovat rahankeräyshakemusten pitkät käsittelyajat. Poliisihallitus on huomattavan aliresursoitu.
Lisää resursseja ei ole luvassa, päinvastoin. Valtion tuottavuusohjelma vähentää kuluvana vuonna poliisihallituksen henkilöresursseja kymmenellä prosentilla, mikä heikentää järjestöjen asemaa entisestään. Lupahakemusten käsittelyajat venyvät kohtuuttomiksi, eikä neuvontaa pystytä antamaan, saati kehittämään toimintoja. VaLa lähetti aiheesta vetoomuksen ministerille viime vuoden loppupuolella.
Hakemusten käsittelyaika on nykyisellään noin 3,5 kuukautta, ja lisäksi hakemusten puutteet pidentävät aikaa. Epäselvyyksiä on mm. käsitteiden käytössä, esimerkiksi hakemuksen perustelut ja varojen käyttötarkoitus saattavat sekoittua. Toisinaan kaikkia keräystapoja ei ilmoiteta tai hakemuksista puuttuu liitteitä tai allekirjoituksia.
Kampanja kannattaa siis suunnitella loppuun asti jo hakemusvaiheessa.
***
Vuonna 2006 uudistunut rahankeräyslaki pyrkii selkeyttämään keräystoiminnan ja kaupankäynnin sekä varainhankinnan eroja ja tekemään keräyksestä mahdollisimman avointa.
Vain yleishyödyllisillä yhteisöillä on oikeus kerätä rahaa, mutta oikeutta on käytetty myös väärin. Tuotteita saatetaan myydä väittämällä, että ostaja lahjoittaa rahaa, vaikka kyse onkin kaupankäynnistä.
Järjestöjen tulee siis pitää huoli, ettei rahankeräys sotkeennu kaupankäyntiin. Rahankeräyksessä ihminen antaa vastikkeetta rahaa ja saa palkaksi “korkeintaan lämpimän kiitoksen”, kuten Poliisihallituksen Jouni Laiho ilmaisi.
Lue lisää
VaLan uutinen tilaisuudesta
VaLan presentaatio tilaisuudessa