Kampanjalanseeraukseen saapui yli 100 kansanedustajaa Kuva: Kampanjalanseeraukseen saapui yli 100 kansanedustajaa

Pysäytetään pääomapako Tansaniasta

Kymmenen tansanialaista järjestöä tempaisi lauantaina käyntiin kampanjan, jolla halutaan pysäyttää pääomapako ja maan veromenetykset. Tansaniasta häviää arvioiden mukaan lähes 250 miljonaa dollaria verotuloja vuodessa.

Teksti: Eva Nilsson Kuva: Eva Nilsson

Tansanian pääkaupungissa Dodomassa pidetty tapahtuma käynnisti tansanialaisen version mantereen kattavasta Stop the Bleeding -kampanjasta, joka on meneillään useassa Afrikan maassa. Kampanjan tarkoituksena on lisätä päättäjien tietoisuutta YK:n alaisen Afrikan talouskomission vuonna 2015 hyväksymästä pääomapakoa käsitelleestä raportista ja sen suosituksista.Raportin mukaan Afrikka menettää jopa 50 miljardia dollaria verottamatonta pääomaa vuodessa. Suurimpana syynä pääomapakoon on yritysten harjoittama verovälttely. Tämän lisäksi pääomapakoa pakenee rikollisuuden ja korruption takia.***Afrikan unionin hyväksymä raportti antaa jäsenmailleen pitkän listan suosituksia toimeenpantavaksi. Näihin kuuluu muun muassa julkisten omistusrekisterien perustaminen, yritysten tilinpäätösten avoimuus ja maiden kaksinkertaista verotusta koskevien sopimuksien uudelleen arviointi.Tansaniassa juuri mitään näistä suosituksista ei ole toimeenpantu. Edistysaskelia on otettu lähinnä vain yritysten siirtohinnoittelukäytäntöjen valvonnassa. Maan verohallinto on perustanut siirtohinnoitteluyksikön ja virkamiehistöä on koulutettu valvomaan siirtohinnoittelun väärinkäyttöä.Verotulojen tarve on kuitenkin valtava: 44 miljoonan asukkaan valtion budjetti on vain reilu viidesosa Suomen budjetista.***Kampanjan käynnistyksen yhteydessä järjestöt julkaisivat raportin Tansanian kaksinkertaista verotusta estävistä verosopimuksista. Aikaisempi tutkimus on osoittanut, että tällaiset verosopimukset eivät välttämättä hyödytä kehitysmaita, jotka menettävät ulkomaisten yritysten verotusoikeuden.Tällä hetkellä Tansania neuvottelee verosopimuksia seitsemän maan kanssa, joihin kuuluu muun muassa veroparatiiseina tunnetut Mauritius ja Hollanti. Järjestöjen mukaan näihin neuvotteluihin pitäisi suhtautua suurella varovaisuudella ja hallituksen tulisi määritellä neuvottelutavoitteensa selkeästi.***Suurin osa paikalle saapuneista yli 100 kansanedustajasta yhtyi järjestöjen vaatimukseen siitä, että pääomapako pitää saada kuriin. Erityisesti kaivosyritysten maksamat verot herättivät keskustelua. Pientä erimielisyyttä edustajilla oli kuitenkin siitä, täytyykö erilaisilla verohelpotuksilla houkutella ulkomaisia investoijia, vai tulisiko investointiympäristöä parantaa muilla keinoilla, kuten parantamalla infrastruktuuria ja lisäämällä koulutettua työvoimaa.Paikalle kutsutut kansanedustajat ovat osa African Parliamentarian Network Against Corruption -verkostoa.