Jos Puola haluaa herättää luottamusta kykyihinsä johtaa ilmastoneuvotteluja Kuva: Jos Puola haluaa herättää luottamusta kykyihinsä johtaa ilmastoneuvotteluja

Puola isännöi ensi vuoden ilmastoneuvotteluja

YK:n ilmastokokous Dohassa päätti juuri, että ensi vuoden neuvottelut käydään Puolan Varsovassa. Tämän vuoden isäntämaa, öljyvaltio Qatar, on saanut osakseen kritiikkiä maan kokoon nähden valtavasta ekologisesta jalanjäljestä. Puolan ansiolista neuvottelujen jarruttajana ja ympäristöaktivistien ahdistelijana ei näytä paljon paremmalta.

Teksti: Sanna Autere Kuva: Sanna Autere

Puola on EU:n sisällä jarruttanut monia edistysaskelia ilmastoneuvotteluissa.“Viimeisten kahden vuoden aikana Puola on yksinään estänyt EU:n päästövähennystavoitteen nostamisen yli 20 prosenttiin ja torpannut pitkän aikavälin ilmastostrategian loppuun saattamisen. Puolan hallitus blokkaa neuvotteluja myös täällä Dohassa”, totesi Anja Kollmuss Carbon Market Watch -järjestöstä.Kollmussin mukaan Puola voisi herättää luottamusta kykyihinsä johtaa ilmastoneuvotteluja, jos se luopuisi “kuumaa ilmaa” koskevista vaatimuksistaan.Puolan edustajat ovat meneillään olevassa Dohan ilmastokokouksessa laittaneet kapuloita rattaisiin Kioton sopimuksen jatkokauden pelisäännöistä neuvoteltaessa. Puola vaatii itsepintaisesti Kioton sopimuksen edelliseltä kaudelta yli jääneiden päästöyksiköiden eli niin sanotun “kuuman ilman” siirtämistä sopimuksen toiselle kaudelle, jonka on määrä alkaa ensi vuoden alussa.Kioton sopimuksen edellisellä kaudella päästöoikeuksien määrä arvioitiin yläkanttiin. Päästövähennystavoitteet asetettiin alunperin alhaisiksi, minkä lisäksi taloustaantuma on vähentänyt tuotantoa ja laskenut päästöjä ennakoitua enemmän. Sopimuksessa mukana olleilta mailta on jäänyt arviolta 13 gigatonnin edestä käyttämättömiä päästöyksiköitä. Määrä vastaa kolminkertaisesti koko EU:n vuosittaisia päästöjä.“Jos ylijäämä siirretään Kioton toiselle kaudelle, se uhkaa mitätöidä koko ilmastotavoitteet”, Kollmuss totesi.***Ilmastoneuvotteluja luotsaavan isäntämaan on pystyttävä tuomaan neuvotteluosapuolet yhteen, rakennettava siltoja jakolinjojen yli ja luotava neuvotteluille yhteistä maaperää.“Lyhyesti sanottuna, puheenjohtajamaan on pystyttävä nousemaan omien kansallisten intressiensä yläpuolelle ja kyettävä olemaan johtaja”, Kollmuss sanoi epäillen, onko Puolasta nykynäyttöjen valossa tällaiseen rooliin.“Jos Puola haluaa olla todellinen ilmastojohtaja ensi vuoden ilmastoneuvotteluissa, sen on osoitettava täällä Dohassa, että se on rakentava ja kaukonäköinen neuvottelukumppani”, Kollmuss totesi järjestöverkosto CAN Internationalin tiedotustilaisuudessa keskiviikkona 28. marraskuuta.***Puolaa on syytetty myös pelon ilmapiirin luomisesta ilmastoaktivistien joukossa. Lokakuussa muun muassa The Guardian uutisoi Puolan turvallisuuspoliisin ahdistelleen liuskekaasua ja hiilivoimaa vastustavia ympäristöjärjestöjä.Nykyisellään Puolan suhtautuminen ympäristöjärjestöihin ei täytä ilmastoneuvotteluihin liittyviä avoimuuden vaatimuksia, Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Hanna Hakko huomauttaa.”Ennen ensi vuoden ilmastokokousta Puolan on pystyttävä osoittamaan, että se suhtautuu omaan kansalaisyhteiskuntaansa asiallisesti ja toivottaa neuvotteluihin saapuvat järjestöjen edustajat tervetulleiksi. Ilmastoasioiden parissa toimivien järjestöihmisten pelottelu ei yksinkertaisesti sovi neuvotteluiden isäntämaan rooliin”, toteaa Hakko.YK:n ilmastokokouksen isännyys kiertää vuosittain viiden eri alueellisen ryhmän välillä (Afrikka, Aasia, Itä-Eurooppa, Länsi-Eurooppa sekä Latinalainen Amerikka ja Karibia). Ensi vuonna vuorossa olevasta Itä-Euroopan ryhmästä Puola oli ainoa, joka ilmaisi kiinnostuksensa ilmastokokouksen järjestämiseen.YK:n ilmastosopimuksen 18. osapuolikokous (COP18) järjestetään Qatarin pääkaupungissa Dohassa 26.11.–7.12.2012. Lisätietoa Kepan Doha-kokoussivulla.