Panamasta on tullut varallisuuden piilottamisen ja verovälttelyn symboli. Panaman paperit sisältävät yksityiskohtaisia tietoja yli 214 000 pöytälaatikkoyrityksestä ja niiden veroparatiiseihin sijoittamista varoista. Kuva: Panamasta on tullut varallisuuden piilottamisen ja verovälttelyn symboli. Panaman paperit sisältävät yksityiskohtaisia tietoja yli 214 000 pöytälaatikkoyrityksestä ja niiden veroparatiiseihin sijoittamista varoista.

Pöytälaatikkoyhtiöiden edunsaajat päivänvaloon

Muistathan vielä Panaman paperit? Tietovuoto paljasti, kuinka maailman rikkaat käyttävät pöytälaatikkoyhtiöitä veroparatiiseissa kätkeäkseen omaisuutensa. Vuodon seurauksena EU on nyt puuttumassa anonyymeihin yhtiöihin aiempaa tiukemmin.

Teksti: Lyydia Kilpi Kuva: Dronepicr

Vastauksena Panama-paljastuksiin Euroopan komissio esitti heinäkuussa neljänteen rahanpesudirektiiviin muutoksia, jotka lisäävät yritysten omistustietojen yleisöjulkisuutta.Komissio ehdottaa julkisia rekistereitä yritysten edunsaajista, mutta verkkoon jää vielä isoja reikiä, joita Suomella olisi mahdollisuus kutoa umpeen.***Myös Suomessa toimivat pankit, kuten Nordea, ovat tarjonneet asiakkailleen mahdollisuuden hyödyntää pöytälaatikkoyhtiöitä toimimalla välittäjinä. Vain satunnaiset tietovuodot tuovat näiden yhtiöiden todelliset edunsaajat päivänvaloon.Veronkierto on yleinen syy varojen piilotteluun, mutta anonyymejä yhtiöitä käytetään myös rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja korruption välineenä. Anonyymit yhtiöt estävät näin eriarvoisuuden vähenemisen, demokratiakehityksen ja tilivelvollisuuden toteutumisen.Ne mahdollistavat osaltaan sen, että Afrikasta karkaa joka vuosi noin 50 miljardia dollaria laittomasti. Panaman paperit paljastivat kiusallisia yksityiskohtia esimerkiksi satoja tuhansia ihmisiä koskevan mosambikilaisen maatalous- ja infrastruktuurihankkeen edunsaajien poliittisista yhteyksistä.Komission ehdotuksen mukaan tiedot yritysten todellisista edunsaajista koottaisiin rekistereihin, jossa ne ovat kaikkien saatavilla. Tämä on tärkeä askel eteenpäin. Yhtä tärkeää on kuitenkin se, että jäsenmaat varmistavat tietojen kattavuuden ja luotettavuuden sekä sen, että ne ovat helposti haettavissa.***Myös porsaanreikiä riittää vielä tukittaviksi. Osana uudistusta rahanpesudirektiivistä tulee poistaa mahdollisuus rekisteröidä edunsaajan sijaan yrityksen johtoasemassa oleva henkilö silloin, kun todellisen edunsaajan henkilöllisyyttä ei saada selville.Bulvaanien johtamat pöytälaatikkoyhtiöt ovat veronkiertäjien ja rahanpesijöiden suosikkeja, ja nykyinen porsaanreikä mahdollistaa varojen piilottelun jatkossakin.Toinen heikkous liittyy trusteihin. Suomen oikeusjärjestelmä ei tunne trusteja, mutta Iso-Britanniassa ne ovat yleinen tapa järjestellä omaisuutta.Komission ehdotus rajoittaa perhetrustien edunsaajien julkisuutta mahdollistaa edelleen niiden väärinkäytön. Panaman paperit -tietovuoto osoitti, että myös trusteja käytetään järjestelmällisesti laittomaan toimintaan.Suomella on nyt kultainen mahdollisuus ajaa direktiiviehdotuksen jatkokäsittelyssä näiden puutteiden tukkimista.