Post-Busan-työn loppuhuipennus lähestyy

OECD:n neljäs avun tuloksellisuuden huippukokous järjestettiin puoli vuotta sitten Etelä-Korean Busanissa. Kokouksen jälkeen muodostettiin Globaali kumppanuus (Global Partnership for Development Effectiveness), jonka pelisäännöistä sovitaan kesäkuun lopussa Pariisissa järjestettävässä kokouksessa.

Teksti: Pauliina Saares

Juhannuksen jälkeisellä viikolla 28.-29.6. on ratkaisujen aika. Busanissa jäi auki kaksi Globaalin kumppanuuden agendan toimivuuden kannalta ehdottoman tärkeää asiakokonaisuutta: hallinto- ja seurantamekanismit. Näiden osalta päätöksille annettiin puoli vuotta jatkoaikaa.
Pariisissa järjestettävässä kokouksessa lyödään lukkoon, millä tavalla Pariisin julistuksen, Accran toimintaohjelman ja Busanin julkilausuman sitoumuksia jatkossa monitoroidaan ja miten Globaalin kumppanuuden toiminta käytännössä järjestetään. Kepa osallistuu Pariisin kokoukseen osana kansainvälistä BetterAid-verkostoa, joka edustaa kansalaisliikkeitä pääosin valtioiden välisessä prosessissa.
Järjestöt suhtautuvat skeptisesti viimeisimpiin ehdotuksiin Globaalin kumppanuuden hallinnosta ja monitoroinnista. Parantamisen varaa olisi vielä paljon. Yksi suurimmista haasteista liittyy sitoumusten toimeenpanoon, sillä tällä hetkellä luonnoksissa painotetaan työskentelyn vapaaehtoisuutta. Järjestöt vaativat valtioilta aitoa poliittista sitoumusta, jota ilman yhteisesti sovittuja periaatteita ja tavoitteita ei saavuteta.
***
Ihmisoikeuskysymykset ja ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehityshaasteisiin jäivät Busanin loppuasiakirjassa lapsipuolen asemaan. Esimerkiksi ihmisoikeusperustaisuus mainitaan vain kansalaisliikkeiden ajamana asiana. Myös viittaukset ihmisoikeuksiin perustavanlaatuisena periaatteena jäivät loppuasiakirjassa ohuiksi.
Järjestöt ajoivat ihmisoikeusperustaisuutta yhdeksi Globaalin kumppanuuden temaattisista työvirroista koko Busanin kokousta edeltäneen neuvotteluprosessin ajan. Työ on jatkunut Busanin jatkoajalla, ja Pariisissa tullaan vihdoin järjestämään alustava tapaaminen ihmisoikeusperustaisuuden edistämisestä kiinnostuneiden valtioiden ja muiden toimijoiden välillä.
Pariisin kokous osoittaa, onko aika vihdoin kypsä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ihmisoikeusperustaisuutta kannattavilla tahoilla on tarpeeksi tahtoa toimia yhdessä. Kepa on ollut avainasemassa tämän tapaamisen järjestämisessä ja osallistuu työskentelyyn aktiivisesti myös jatkossa.
Lisätietoja

Pariisin kokouksen tuloksista raportoidaan Kepan verkkosivuilla ja heti syksyn alussa järjestettävässä Post-Busan -keskustelutilaisuudessa.
Lisätietoja: kehityspoliittinen asiantuntija Pauliina Saares, pauliina.saares@kepa.fi.