Post 2015: Vaikuttamistyön ajankohtaiset kuulumiset

Vuosi 2014 tuo mukanaan eurovaalit ja päivä päivältä lyhenevän ajan toteuttaa vuosituhattavoitteita ja luoda niiden jälkeistä uutta kehitysohjelmaa. Järjestöjen Post 2015 -työryhmä kokoontui torstaina yhteen päivittämään tilannetta.

Teksti: Kirsi Koivuporras-Masuka

Post 2015 -agendan sisältökeskustelut etenevät kevään aikana vauhdilla ja avoimilta työryhmiltä (Open Working Group) sekä kestävän kehityksen rahoituskomitealta odotetaan raportteja alkusyksystä. Avointen työryhmien viimeinen kokous on jo helmikuussa ja vielä on hiukan epäselvää, mitä tapahtuu sen jälkeen.Myös YK:n yleiskokousviikon puheenjohtajan John Ashen viime syyskuussa esiin nostamat temaattiset keskustelut käydään ennen ensi syyskuun yleiskokousta.***Post 2015 -järjestötyöryhmän agendalla olivat myös tulevat eurovaalit. Kehyksen pääsihteeri Rilli Lappalainen totesi, että toukokuiset vaalit vaikuttavat väistämättä EU:n kannanmuodostukseen ja näyttävät lopulta sen, mihin suuntaan poliittinen tuuli Euroopassa puhaltaa. EU:n Post 2015 -kannat lyödään lukkoon vasta vaalien jälkeen.Rilli Lappalaisen näkemyksen mukaan etenkin universaaliuden eteen pitää tehdä Euroopassa paljon töitä. Viime syksyn YK:n yleiskokousviikolla jäsenvaltiot hyväksyivät päätösasiakirjan, jonka mukaan uusi kehitysohjelma olisi universaali. Käytännössä se tarkoittaa, että uusi ohjelma koskettaa kaikkia maita eikä tavoitteita kohdisteta vuosituhattavoitteiden tavoin pääosin vain kehitysmaihin.Uuteen kehitysohjelmaan vaikuttavan globaalin Beyond 2015 -verkoston Euroopan työryhmä kokoontuu ensi viikolla Brysselissä. Tarkoituksena on hioa eurooppalaisten järjestöjen yhteisiä kantoja. Tällä hetkellä alustavassa kantapaperiluonnoksessa on 13 uuteen kehitysohjelmaan kohdistuvaa tavoitetta, joita myös suomalaiset järjestöt voivat kommentoida.***Suomessa ulkoministeriö on järjestänyt sarjan sidosryhmätapaamisia, jotka jatkuvat kevään aikana. Näissä tapaamisissa on keskusteltu Post 2015 -agendasta temaattisesti. Työryhmän järjestöt luonnehtivat käytyä keskustelua pääosin kiinnostavaksi, mutta ilmaan heitettiin kollektiivinen kysymys siitä, mitä sidosryhmätapaamisista lopulta jää käteen ja mihin ne johtavat? Tästä ei ole muodostunut vielä selkeää kuvaa.Post 2015 -vaikuttamistyötä tekevät järjestöt ovat tähän mennessä luoneet kolme temaattista kantapaperia, joissa käsitellään planetaarisia rajoja, ihmisoikeuksia sekä rauhaa ja turvallisuutta. Lisäksi on työstetty kantapaperi kestävän kehityksen rahoituksesta.Suomen kannat Post 2015 -agendaan ovat vielä auki, mutta ulkoministeriö on luvannut, että ne valmistuvat ja tulevat myös järjestöille tiedoksi helmikuun alussa.***Post 2015 -työryhmän tapaamisessa keskusteltiin myös alustavasti siitä, olisiko järjestöjen paikkana haastaa Suomea ottamaan eriarvoisuuden poistaminen vahvasti omalle agendalleen?Kansainvälisessä keskustelussa on meneillään suunnanmuutos, jossa köyhyys on vaihtunut eriarvoisuuteen. On huomattu, ettei köyhyyden poistaminen ole riittävä tavoite, vaan huomiota pitäisi kiinnittää nimenomaan eriarvoisuuden poistamiseen. Eriarvoisuus-keskustelu taas liittyy vaateisiin koko kehityskeskustelun uudistamisesta ja näkemisestä totunnaisen kehitysyhteistyö- ja apuajattelun ulkopuolelle.Eriarvoisuudesta puhuivat muun muassa Kepan kehityspoliittisessa päivässä vierailleet Social Watchin johtaja Roberto Bissio ja ODI:n tutkija Jonathan Glennie videopuheenvuoron välityksellä.Kepan kehityspoliittinen asiantuntija Aino Pennanen huomautti työryhmätapaamisessa myös, että eriarvoisuus on vahvasti mukana ainakin Tanskan agendalla.Lisätietoja:Järjestöt, jotka eivät ole vielä mukana Post 2015 -työryhmässä, mutta ovat kiinnostuneita kommentoimaan kantapapereita tai haluavat lisätietoa Post 2015 -agendasta voivat olla yhteydessä Aino Pennaseen, aino.pennanen@kepa.fi, 050 317 6687.