Post 2015: nämä teemat esiin YK:ssa ensi vuonna

New York — YK:n 68. yleiskokouksen puheenjohtajan John Ashen listalla ovat positiivisesti muun muassa ihmisoikeusperustaisuus ja rauhan ja turvallisuuden huomioiminen kestävän kehityksen edellytyksenä. Teemat ovat kuitenkin hyvin keskittyneitä sosiaaliseen kehitykseen ja poissaololla loistivat etenkin talouskysymykset.

Teksti: Kirsi Koivuporras-Masuka Kuva: Kirsi Koivuporras-Masuka

YK-viikkoa pohjustettiin kansalaisyhteiskunnan kuulemistilaisuudessa, jossa suurlähettiläs John Ashe määritteli teemat, joita hän aikoo puheenjohtajakautenaan käsitellä post 2015 -agendaan liittyen. Ashen puheenjohtajakausi jatkuu vuoden 2014 syksyyn saakka.Lähtökohdaksi Ashe mainitsi kumppanuudet eli tarpeen kaikkien tahojen sektorirajat ylittävään yhteistyöhön. Lisäksi kestävä kehitys tulisi liittää kaikkiin toimiin ja sen pitäisi olla jokaisen valtion agendalla.Ensimmäisenä Ashe nosti esiin nuorten, naisten ja kansalaisyhteiskunnan roolin ja aseman tulevassa kehitysagendassa. Kansalaisyhteiskunnan osalta viesti oli, että valtiot eivät pysty yksin saavuttamaan kaikkia tavoitteita, vaan tarvitsevat kansalaisyhteiskunnan osallistumista.Uuden kehitysohjelman ihmisoikeusperustaisuus nousi esiin myös Ashen listalla. Hän totesi, että on tärkeää keskustella siitä, miten ihmisoikeudet voidaan kattavasti integroida post 2015 -agendaan.Ashe nosti esiin myös etelä-etelä-yhteistyön maksimoinnin ja tarpeen hyödyntää kumppanuuksia aiempaa enemmän uuden kehitysohjelman luomisessa. Ashen mielestä haasteita on etenkin kumppanuuksien ja eri prioriteettien tunnistamisessa sekä toimijoiden tuomisessa saman neuvottelupöydän ääreen.Rauha ja turvallisuus kehityksen edellytyksenä nousee esiin myös Ashen listan kautta. Lisäksi hän mainitsi erikseen puhtaan veden ja sanitaation merkityksen sekä energian saannin, joka halutaan nostaa esiin post 2015 -agendalla.***Ashe toivotti vahvasti kansalaisyhteiskunnan mielipiteet tervetulleiksi.”Haluan kuulla, mitä te haluatte mukaan post 2015 -agendalle ja viedä näitä asioita keskusteluissa eteenpäin. Miettikää myös, mitä te voitte itse tehdä, mikä on kansalaisyhteiskunnan rooli kehitysohjelmassa?”Huolimatta vahvasta puheesta, joka korosti kansalaisyhteiskunnan merkitystä ja näkemysten tärkeyttä, jäi Ashen puheenvuorosta myös vahva jälkimaku, jossa kansalaisyhteiskunta nähdään valtion toimien täydentäjänä, agendan toimeenpanijana ruohonjuuritasolla ja usein pehmeiksi kuvattujen tavoitteiden, kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveysasioiden edistäjänä.Ashen listalta loisti poissaolollaan kaikki talouskysymyksiin ja     -kehitykseen liittyvä. Tämän CIVICUS sanoi myös ääneen. Ilmaan jäikin kysymys siitä, miten post 2015 -agendassa aiotaan huomioida esimerkiksi sellaiset elintärkeät kysymykset, kuin eriarvoisuutta ylläpitävät talousrakenteet?Lisäksi Greenpeace huomautti ilmastokysymysten puuttumisesta ja ilmastonmuutoksen huomioimisesta post 2015 -agendassa. Ashe entisenä ilmastoneuvottelijana korosti YK:n ilmastoneuvottelujen merkitystä ilmastokysymysten käsittelyssä.Ashe kuitenkin korosti, että nyt luodaan pohjaa post 2015 -agendalle, jonka kirjoittaminen on vasta alussa. Kepan kokoussivu: New York 2013Kirjoittaja työskentelee Kepassa tiedottajana ja seuraa YK-kokousta paikan päällä New Yorkissa.