Post 2015: Järjestöt keräsivät voimansa yhteen

Kepan ja Kehyksen uudesta kehitysohjelmasta kiinnostuneet järjestöt perustivat maanantaina Suomen Post 2015 Task Forcen. Työryhmä kokoaa kansalaisjärjestöjä vaikuttamaan yhteisrintamana tulevaan kehitysohjelmaan.

Teksti: Kirsi Koivuporras-Masuka

Tarkoitus on vahvistaa kansalaisjärjestökentän keskinäistä tiedonvaihtoa ja kanavoida järjestöjen osaamista ja kantoja mahdollisimman tehokkaasti Suomen kantoihin ja toimintaan uuden kehitysohjelman luomiseksi.Paikalla perustamiskokouksessa oli kahdeksan eri järjestön edustajia, jotka ovat myös perustetun Task Forcen jäseniä. Myös kymmenkunta muuta järjestöä on ilmaissut kiinnostuksensa työryhmän työskentelyyn ja ryhmään voi edelleen liittyä. Task Forcea koordinoivat Kepa ja Kehys yhdessä.Perustamiskokouksessa todettiin, että kansalaisjärjestöjen kannattaa yhdistää voimat ja miettiä tarkkaan, millainen muutos halutaan saavuttaa, ja mihin kannattaa näin ollen vaikuttaa. Yhteisymmärryksessä todettiin myös, että järjestöjen kannattaa olla aloitteellisia ja tuoda kansalaisyhteiskunnan näkemystä itse aktiivisesti esiin.***Suomen rinnakkaispuheenjohtajuus uuden kehitysohjelman rahoitusta pohtivassa kestävän kehityksen rahoituskomiteassa antaa erinomaisen mahdollisuuden vaikuttaa.Suurlähettiläs Pertti Majanen, joka toimii rahoituskomitean toisena puheenjohtajana yhdessä Nigerian Mansur Muhtarin kanssa, on toivottanut rahoituskomitealle osoitetut ideat ja ehdotukset avoimesti tervetulleiksi.”Toivotan kaikki aloitteet tervetulleiksi. Tavoitteena on, että rahoituskomitean tuleva raportti on hyvin toimintasuuntautunut ja konkreettinen sekä selkeä, kaikkien ymmärrettävissä oleva. Meillä on jo hyvin paljon korkeatasoista materiaalia käytössä. Siksi toivon, että myös aloitteet olisi kiteytetty ja selkeästi esitetty”, Majanen esitti ulkoministeriön viime viikolla järjestämässä post 2015 -agendaa käsitelleessä sidosryhmätapaamisessa.Ovi kansalaisyhteiskunnan kannoille ja näkemyksille on siis avoinna.***Suomen post 2015 suurlähettiläs Kirsti Aarnio totesi samassa sidosryhmätapaamisessa, että näyttää vahvasti siltä, että vuosituhattavoitteiden jälkeisen kehitysohjelman luominen ja Rion prosessi yhdistyvät. Näin kestävä kehitys ja vuosituhattavoitteissa keskiössä ollut köyhyyden vähentäminen tuodaan yhteen.Syyskuussa YK:n yleiskokousviikolla vuosituhattavoitteiden arviointikokouksessa hyväksytty loppuasiakirja viitoittaa, että uudesta kehitysohjelmasta luodaan universaali. Näin jako pohjoisen ja etelän välille on jäämässä historiaan ja kehitystä tarkastellaan globaalisti – myös rahoituksen osalta.Ministeriön sidosryhmätapaamisessa tosin vihjattiin, ettei mikään ole vielä uuden kehitysohjelman sisältöjen osalta lopullista tai varmaa.Alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen totesi, että ratkaiseva on YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin eri konsultaatiot ja työryhmien tulokset yhteenvetävä synteesiraportti. Raporttia odotetaan loppuvuodesta 2014. Valtioiden välisten neuvottelujen pitäisi alkaa vuoden 2014 yleiskokouksessa, mutta hiukan väläyteltiin mahdollisuutta, että neuvottelujen alku voi myös viivästyä.***Rahoituskomitean osalta aikataulu on tiukka, sillä sen raporttia odetetaan vuoden 2014 syyskuuhun mennessä. Komitealla on viisi yleiskokousta, joiden lisäksi siihen kuuluu kolme materiaalia tuottavaa alatyöryhmää. Nämä alatyöryhmät tai klusterit ovat: rahoitustarpeet, rahoituslähteet ja loppuraportin synnyttäminen: toimeenpanokysymykset ja läpileikkaavat teemat.Suomeen on suunnitteilla kevääksi kansainvälinen seminaari, jossa on tarkoitus keskustella yksityisen sektorin osallistumisesta ja sitouttamisesta post 2015 -agendan tavoitteisiin.LisätietoaSuomen Post 2015 Task Force toiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä kehityspoliittiseen asiantuntijaa Aino Pennaseen aino.pennanen@kepa.fiKepa seurasi paikan päällä YK:n vuoden 2013 yleiskokousta. Post 2015 -teeman anti on koottu kokoussivuille.Ajankohtaiskatsaus: Millaisessa Maailmassa haluaisimme elää.