Poliitikko, käytä valtaasi!

Suomessa valta kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Näin todetaan Suomen perustuslain 2.1 §:ssä. Tämä tarkoittaa, että vaaleilla valitut, poliittisesti vastuunalaiset kansanedustajat käyttävät Suomessa ylintä valtaa. Olen havainnut viime aikoina, että poliitikot eivät jostain syystä halua käyttää tätä kansan heille delegoimaa valtaa.

Teksti: Niklas Kaskeala

Haluan ensiksi tehdä selväksi, että vaikka en olisi aina sataprosenttisesti samaa mieltä hallituksen tai eduskunnan päätösten kanssa, en ryhdy kyseenalaistamaan ministereiden tai kansanedustajien työpanosta yhteiskunnan eteen. Viime aikoina olen kuitenkin havainnut poliitikoissa yhden varsin ärsyttävän piirteen, nimittäin vastuun pakoilun.Vastuun pakoilu näkyy erityisesti poliitikkojen suhtautumisessa ilmastonmuutokseen. Olemme nykytrendeillä menossa kohti maapallon keskilämpötilan neljän asteen nousua vuosisadan loppuun mennessä. Päästöt on saatava jyrkkään laskuun viimeistään vuonna 2015, jotta meillä olisi edes pientä toivoa pysyä alle kahden asteen lämpenemisessä. Jo kahden asteen lämpenemisellä tulee olemaan katastrofaalisia seurauksia monissa kehitysmaissa. Tällä taas on vakavia heijastusvaikutuksia myös Suomeen.Mitä sanoo tyypillinen suomalainen poliitikko kun häneltä tivaa ratkaisuja ilmastonmuutokseen? Hän peräänkuuluttaa kuluttajan vastuuta. Pyöräile töihin. Tee ekologisia valintoja ruokakaupassa. Suosi joukkoliikennettä. Näin ovat monet ilmastomyönteisinäkin pitämäni kansanedustajat todenneet minulle.Toki kuluttajan valinnat ovat tärkeitä, mutta pelkästään niillä ei ratkaista ilmastonmuutoksen aiheuttamaa haastetta. Varsinkin kun samaan aikaan esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käyttöä tuetaan julkisin varoin maailmanlaajuisesti jopa 1,9 biljoonalla dollarilla vuosittain. Tämä on pöyristyttävät 2,5 prosenttia maailman yhteenlasketusta bruttokansantulosta. Suomessakin ympäristölle haitallisten tukien on arvioitu olevan noin kolmen miljardin euron vuositasoa. Näistä tuista ovat päättäneet poliitikot.Ovatko kansanedustajat unohtaneet, että he päättävät viime kädessä Suomen ilmastopolitiikasta ja heillä on valtaa tehdä jotain ilmastonmuutokselle?Kuluttajan vastuun korostaminen siirtää todellisen vastuun väärään paikkaan ja vie huomion niiltä rakenteellisilta muutoksilta, joilla voisimme oikeasti kääntää kelkan kohti vähähiilistä tai jopa hiilineutraalia yhteiskuntaa.Voimme toki kuluttajina tehdä edelleen ilmaston kannalta kestäviä valintoja aina kun se on mahdollista. Se ei kuitenkaan riitä, emmekä saa lopettaa siihen. Muistutetaan siis poliitikkoja siitä, että heillä on valtaa muuttaa Suomen ilmastopolitiikan kurssia. Alkuun pääsee Globbareiden sivuilta, joilla voi käydä lähettämässä vetoomuksen vahvan ilmastolain puolesta hallituksen energia- ja ilmastopolitiikan ministerityöryhmälle tai vaikka omalle kansanedustajalleen.